zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wiceminister energii: Cele OZE na 2020 r. niezagrożony

Strona główna > Archiwa wpisów > Wiceminister energii: Cele OZE na 2020 r. niezagrożony

W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie udziału energii OZE, wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapewnił, że realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym nie jest zagrożona.

Posłanka Monika Rosa i poseł Paweł Pudłowski w grudniowej, skierowanej do ministra energii, interpelacji zwrócili uwagę, że w 2016 roku w Polsce udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 11,3 proc., a unijne zobowiązanie Polski na 2020 rok to 15 proc. W ich ocenie Polsce nie uda się osiągnąć tego celu, ale możliwe jest zmniejszenie luki, pod warunkiem zdecydowanych i szybkich działań proinwestycyjnych. Według nich Polsce potrzebny jest przede wszystkim wzmocniony wysiłek w elektroenergetyce, aby zrekompensować brak wykonania celu przez transport, a prawdopodobnie także w ciepłownictwie.

W odpowiedzi z 12 stycznia 2018 r. wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapewnił, że w ocenie resortu realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r.,tj. osiągnięcia co najmniej 15 proc. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, nie jest zagrożona.

Wyjaśnił on również problem obniżenia udziału OZE w końcowym zużyciu energii z OZE w 2016 r. miał przede wszystkim charakter regulacyjny.

Wiceminister Piotrowski tłumaczy, że spadek udziału OZE z poziomu 11,93 proc. w 2015 r. do 11,30 proc. w 2016 roku związany był m.in. z odejściem dużej energetyki od wykorzystywania technologii współspalania, co związane było z uchwaleniem ustawy o odnawialnych źródłach energii w 2015 r., oraz ustawowym ograniczeniem wsparcia OZE dla technologii tzw. współspalania. Wśród powodów spadku udziału OZE wiceminister wymienia też zwiększony eksport biopaliw z Polski, który zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych (GUS) nie został zaliczony do realizacji celu w zakresie udziału energii z OZE w transporcie, wpływając tym samym na statystyczne zmniejszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w roku 2016.

Wiceminister w swojej odpowiedzi na interpelację poselską podkreśla również, że resort przygotowuje zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będą zmierzały do ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE.


Czytaj również:

IEO: Rządowy scenariusz zmian w miksie energetycznym oznacza zdecydowany wzrost cen energii

Jak będzie się zmieniał polski miks energetyczny

W 2016 r. w Polsce niższy udział OZE w zużyciu energii

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.