zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych rynku mocy na dostawy w 2021 roku

Strona główna > Archiwa wpisów > Wstępne wyniki aukcji dodatkowych rynku mocy na dostawy w 2021 roku

Data
Tagi

PSE S.A., pełniące  rolę operatora, podały wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021

Aukcje zostały przeprowadzone w dniu 18 marca 2020 r. zgodnie z art. 29 i n. ustawy.
Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne poniżej:

Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2021, Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2021, Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2021, Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2021

Jak zaznacza PSE, umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy. Dodatkowo PSE informuje, że aukcje dodatkowe  zakończyły się ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczne wielkości obowiązków mocowych wynoszą odpowiednio:

  • na 1. kwartał – 880,931 MW,
  • na 2. kwartał – 303,260 MW,
  • na 3. kwartał – 156,010 MW,
  • na 4. kwartał – 616,760 MW.

Ponad 5 GW wielkoskalowych magazynów energii na rynku mocy na 2024 rok

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.