zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wykorzystanie potencjału Bałtyku dla energetyki – kierunki prac Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Strona główna > Archiwa wpisów > Wykorzystanie potencjału Bałtyku dla energetyki – kierunki prac Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W dniu 6 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich i prognozy oddziaływania na środowisko.

Podczas spotkania, Dyrektor Dep. Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pani Katarzyna Krzywda przedstawiła przebieg dotychczasowych prac nad Projektem planu wskazując, że omawiana wersja stanowi ostatnią, nad którą pracują Dyrektorzy Urzędów Morskich i może ona zostać jeszcze nieznacznie zmodyfikowana. Przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni wskazał, że obecnie trwają prace nad tym, by Projekt planu był przyjmowany w drodze rozporządzenia, jako projekt Rady Ministrów i zgodnie z obowiązującą procedurą, Projekt planu powinien być przyjęty w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w porozumieniu z innymi resortami, co może wydłużyć proces. Dodatkowo, zostanie on przedłożony również ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, celem stwierdzenia zgodności ze strategiami rozwoju kraju.

Energia wiatrowa na Bałtyku. Potencjał dla energetyki, korzyści dla gospodarki

Aktualnie trwają prace końcowe nad opracowaniem trzeciej wersji Projektu planu, którego ostateczna wersja zostanie opublikowana pod koniec lipca br. Jak wskazała Dyr. Katarzyna Krzywda “obecnie zarezerwowana przestrzeń na rozwój energetyki wiatrowej na morzu znacząco wykracza poza założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., a ewentualne rozszerzenie obszarów w tym zakresie może nastąpić dopiero przy okazji aktualizacji po dziesięciu latach, w oparciu o przeprowadzone uprzednio analizy”. Dyrektor Krzywda zapewniła jednocześnie, że obowiązujące pozwolenia pozostaną w mocy i honorowana będzie zasada trwałości praw nabytych w tym zakresie.

Morska Energetyka Wiatrowa. Polskie firmy mogą dostarczyć połowę komponentów dla offshore

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno