zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zakup instalacji wiatrowych zwiększy zysk EBITDA Tauronu

Strona główna > Archiwa wpisów > Zakup instalacji wiatrowych zwiększy zysk EBITDA Tauronu

Data
Tagi

Podczas informacji przekazanej przez Tauron za pierwsze półrocze 2019 r., spółka zapewniła, że sfinalizowana ostatnio akwizycja pięciu farm wiatrowych zwiększy jego zysk EBITDA

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Tauron wypracowała wyższe o 18 proc. niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży, co miało być konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym. Z informacji spółki wynika, że wypracowała EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, a największy udział  miały segmenty: dystrybucja (61 proc. udziału) oraz wytwarzanie (24 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł.

Zwrot Taurona w kierunku OZE

W wyniku dobrych warunków pogodowych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, czyli o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh). W tym wyłącznie w drugim kwartale br. Tauron wytworzył z wiatru, biomasy i wody w sumie 0,3 TWh w stosunku do 0,27 TWh przed rokiem. W pierwszej połowie 2019 Tauron przeprowadził swoją największą inwestycję w OZE, przejmując od grupy in.ventus farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 MW. Na początku września spółka sfinalizowała transakcję zakupu pięciu farm wiatrowych, co umożliwiło spółce podwojenie mocy wiatrowych i zajęcie drugiego  miejsca wśród polskich grup energetycznych pod względem mocy wytwórczej zainstalowanej w źródłach wiatrowych. Jak podaje Wiceprezes Tauron, Marek Wadowski, dzięki tej transakcji spółka istotnie zwiększy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie.

Odnawialne źródła energii. Jaki mają wpływ na geopolitykę?

Transakcja przejęcia farm wiatrowych wpisuje się w nową strategię Taurona, która zakłada zwiększenie do ponad 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno