zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zielone światło dla transakcji Polenergii z Statoilem

Strona główna > Archiwa wpisów > Zielone światło dla transakcji Polenergii z Statoilem

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Polenergię i Statoil Holding Netherlands. Otwiera to drogę do finalizacji transakcji w ramach, której Polenergia pozyska partnera dla swoich projektów budowy morskich farm wiatrowych.

Jak podała Polenergia w komunikacie, uzyskała ona wraz z partnerem – Statoil Holding Netherlands, 27 kwietnia 2018 r. zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Na początku marca Polenergia zawarła ze Statoil Holding Netherlands wstępną warunkową umowę sprzedaży 50 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Cena bazowa transakcji wynosi 94,3 mln zł.

Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej własność udziałów zostało uzależnione od spełnienia dwóch warunków zawieszających. Pierwszy z nich dotyczył uzyskania przez Polenergia i obie spółki zależne prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z nich, a drugi uzyskania przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji

W ubiegłym tygodniu Polenergia poinformował o ziszczeniu się pierwszego z warunków zawieszających, tj. o uprawomocnieniu się wpisów do rejestru przedsiębiorców w KRS w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów obu spółek zależnych.

Uzyskanie przez Polenergia oraz przez Statoil Holding Netherlands bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy na potrzeby realizacji Projektu oznacza, że został spełniony drugi z warunków zawieszających transakcji zbycia 50 proc. udziałów w spółkach Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III.

Jak podkreślała Polenergia finalizacja tej transakcji pozwoli jej pozyskać partnera, który zasadniczo poprawi perspektywy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku.

Polenergia dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Farmy maja być zlokalizowane na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

Według deklaracji Polenergii pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a farmy Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu farm przewidziany jest na 25 lat.


Czytaj również:

Morska Energetyka Wiatrowa. Polskie firmy mogą dostarczyć połowę komponentów dla offshore

Orlen przygotowuje się do budowy morskich elektrowni wiatrowych

PGE ma apetyt na 2500 MW w morskiej energetyce wiatrowej

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno