zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zielony obszar w nowej strategii PGE

Strona główna > Archiwa wpisów > Zielony obszar w nowej strategii PGE

Data
Tagi

Zmiany gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa skłaniają do jeszcze szybszych prac nad nową strategią

Jak podkreśla Prezes PGE Wojciech Dąbrowski, spółka podąży w zielony obszar i jest świadoma celów neutralności klimatycznej do 2050 roku i redukcji emisji do 2030 roku wyznaczonych przez unijną politykę klimatyczną.

KGHM i PGE będą współpracować przy projektach fotowoltaicznych

Trwa obecnie przegląd projektów pod kątem zasadności, rentowności, efektywności i przydatności dla Grupy Kapitałowej PGE. Strategia spółki została zastana przez nowy zarząd i żeby wypracować nową, konieczna jest wiedza jakie będą założenia do Polityki Energetycznej Polski 2040. Zmiany otoczenia gospodarczego, wynikające także z pandemii koronawirusa, skłaniają PGE do intensyfikacji prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej PGE. Zarząd  chce pokazać wizję na kolejne lata, firmy nowoczesnej, dającej inwestorom stabilne korzyści, a  realizacja zielonego kierunku będzie przebiegać z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy i będzie realizowana ze stroną społeczną oraz z korzyścią dla polskiej gospodarki. Prezes PGE zaznacza, że przyszłością energetyki jest kierunek zielony, czyli wzrost udziału OZE i niskoemisyjne technologie wytwarzania energii. Spółka chce także umacniać ciepłownictwo i rozwijać ten obszar. Jednym z kierunków będzie zwiększanie liczby Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Poza zieloną energią z OZE, Prezes deklaruje stawianie również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) co oznacza poważne działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Fotowoltaika – rozwój technologii i kształtowanie się rynku

Planowane jest komercyjne wykorzystanie systemów magazynowania energii jako źródła elastyczności systemu energetycznego, które w najbliższych latach może zapewnić dodatkowe przychody ze świadczenia regulacyjnych usług systemowych na rzecz OSP i OSD oraz przemysłu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.