zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Znaczenie OZE w krajowej produkcji ciepła

Strona główna > Archiwa wpisów > Znaczenie OZE w krajowej produkcji ciepła

Data
Tagi

Jest mało prawdopodobne, że za wzrostem ilości systemów efektywnych energetycznie nadąży szybko zwiększający się w tych systemach udział ciepła pochodzącego z zaawansowanych technologicznie rozwiązań OZE, takich jak kolektory solarne, kolektory PV i pompy ciepła

Według analiz wykonanych przez Agencję Rynku Energii S.A. na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych udział produkcji energii elektrycznej brutto elektrociepłowni w krajowej produkcji energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym r. 16,5 proc., w tym w kogeneracji – 11,6 proc. W 2018 roku elektrociepłownie w Polsce wyprodukowały 28 106 612 MWh energii elektrycznej brutto w stosunku do 28 470 056 MWh w roku 2017 oraz 29 082 855 MWh w roku 2016. W tym w kogeneracji wytworzono w ubiegłym roku 19 673 479 MWh w stosunku do 20 092 553 MWh przed rokiem oraz 19 144 435 MWh dwa lata temu.

Kogeneracja – zastosowanie i korzyści. Zobacz raport

Paweł Kaliński, wiceprzewodniczący zespołu PTEZ ds. rynków ciepła, ocenia, że systemy ciepłownicze, osiągając dzięki kogeneracji status efektywnych i posiadając atrakcyjne współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, zapewniają wystarczająco dobrą jakość ciepła z punktu widzenia wymagań budynkowych. Zwiększanie udziału źródeł OZE w tak efektywnym systemie ciepłowniczym jest oczywiście możliwe, ale niezwykle kosztowne, dlatego powinno stanowić opcję, którą klienci wybiorą świadomie, a nie jako z góry narzucony obowiązek. Sektor ciepłownictwa niesystemowego z kolei jest najłatwiejszym technologicznie i najefektywniejszym kosztowo miejscem, w którym takie rozwiązania powinny być bardzo intensywnie stosowane. Ekspert PTEZ ocenia, że duże i średnie systemy ciepłownicze będą zaś wspierały źródła OZE w inny sposób. Jako stały element technologiczny przy jednostkach kogeneracyjnych będą powstawały akumulatory ciepła, które w powiązaniu z pracą szczytowych kotłów elektrodowych będą w stanie zagospodarować w postaci ciepła nadwyżki produkcji zielonej energii elektrycznej z farm wiatrowych.

Energetyka wiatrowa i ciepłownictwo – “Power to heat”, PPA

fot. PTEZ

Dzięki temu duże systemy ciepłownicze także czeka swego rodzaju zazielenianie, ale podstawowy strumień ciepła w nich będzie pochodzić z kogeneracji. Jak podkreślają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi Eksperci, sektor ciepłowniczy potrzebuje energii z OZE (zielone ciepło), w szczególności z gwarancją pochodzenia, co umożliwi wypełnienie wymagań pakietu zimowego, będąc jednocześnie możliwością najtańszego magazynowania nadwyżek produkcji energii elektrycznej z wiatraków w magazynach ciepła, także sezonowych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.