zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Miesiąc: Grudzień 2016
  • Minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 grudnia br. podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,...

  • W piątek ruszyły pierwsze pilotażowe aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. "Testujemy działanie nowego, złożonego mechanizmu. Chcemy, żeby te doświadczenia przełożyły się na dalsze udoskonalanie systemu wsparcia OZE" - mówi wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Według wiceministra Piotrowskiego aukcje wprowadzą...

  • Dwie umowy dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020 podpisała 20 grudnia z WFOŚiGW w Szczecinie Gmina Płoty. Dofinansowanie pozwoli na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach. Dofinansowanie pierwszego zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła...

  • Polska energetyka w Święta przeszła chrzest bojowy. System pracował przy najwyższej w historii produkcji energii z wiatru i najniższym udziale dużych elektrowni konwencjonalnych. Cena energii spadła do administracyjnego minimum, chociaż mogłaby jeszcze bardziej. Pomimo tego system pracował bez problemów, nie...

  • Na ulice fińskiego Tampere wyjechały pierwsze autobusy elektryczne marki Solaris. Regularne kursy pasażerskie rozpoczęły cztery nowe Urbino 12 electric zamówione przez miejską spółkę. Solaris podpisał umowę na dostawę czterech autobusów elektrycznych z operatorem komunikacji publicznej w Tampere (TKL) 23 grudnia...

  • Udostępniona przez Energę w Trójmieście sieć ładowania pojazdów z napędem elektrycznym składa się już z sześciu terminali. Cztery z nich pozwalają na szybkie ładowanie, czyli uzupełnienie 80 proc. baterii w czasie krótszym niż pół godziny. Na pozostałych dwóch ładowanie zajmuje...

  • We wtorek władze Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie podpisały umowę w sprawie dofinansowania budowy jednej z największych w kraju elektrowni fotowoltaicznych. Inwestycja, która będzie realizowana przez stargardzkie MPGK uzyskała...

  • Firma Ursus, która wprowadziła do swoje oferty autobusy z napędem elektrycznym,  zainteresowana  jest również rozwijaniem pojazdów użytkowych do 3,5 tony. Prezes Ursusa Karol Zarajczyk w rozmowie z serwisem eNewsroom.pl zapowiada prace nad samochodem dostawczym z napędem elektrycznym. - Swoje zainteresowania...

  • Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii - poinformował Narodowy Fundusz...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno