zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Dobre praktyki dotyczące elastycznych i funkcjonalnych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Data
Tagi

W ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na elastyczne i funkcjonalne instalacje elektryczne w domach i mieszkaniach zwiększało się z dnia na dzień. Zmieniające się warunki życia i nawyki, ewoluujące potrzeby, dostępność nowych technologii i świadomość znaczenia efektywnego użytkowania energii, stały się bodźcem dla dogłębnej analizy instalacji elektrycznej.

Klasyczne instalacje elektryczne nie są już światowym standardem. Nie dają już zadowalającej odpowiedzi na rozliczne zapotrzebowania użytkowników dotyczące elastyczności i funkcjonalności. Instalacja, która może w każdym czasie dostosować się do zmieniających się potrzeb mieszkańców i być rozbudowywana o zindywidualizowane funkcje, zapewniające m.in. mniejsze zużyci energii, bezpieczeństwo i funkcje związane z opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, stanowi obecnie oczywisty wybór.

Kilka dekad temu w budownictwie mieszkaniowym zaszła podobna rewolucja, polegająca na zmianie indywidualnych pieców grzewczych, opalanych węglem lub gazem, na centralne ogrzewanie. Obecnie system centralnego ogrzewania jest uznanym standardem dla domu lub mieszkania. Nowe lub remontowane domy wymagają podobnych zmian instalacji elektrycznej. Zintegrowane instalacje o większej elastyczności i funkcjonalności muszą stać się obecnie normą, aby nie dopuścić do tego, że po kilku latach instalacja nie okaże się przestarzała.

Niniejszy “Poradnik dobrych praktyk” nie dostarcza instalatorowi, praktycznych wskazówek jak układać rurki czy listwy kablowe, instalować rozdzielnice, wykonywać połączenia lub programować zintegrowany system. Zakładamy, że jesteś wystarczająco biegły w sprawach technicznych. Wskazuje natomiast drogę ku instalacjom z wartością dodaną, instalacjom, gdzie klient jest zarówno punktem centralnym jak i punktem wyjścia. Przewodnim tematem dalszej części tekstu będzie zastanowienie się, jakie możliwości instalacja elektryczna powinna zapewniać budynkowi i jego mieszkańcom. Instalowanie najnowocześniejszych materiałów, oferujących tylko funkcje porównywalne z funkcjami klasycznej instalacji, nie jest już pożądane. Powinniśmy przyjąć bardziej racjonalne podejście do stosowania licznych nowoczesnych rozwiązań i we właściwy sposób zaangażować użytkownika w ten proces.

Celem tego dokumentu są dobre praktyki dotyczące idealnej sytuacji i idealnej instalacji. W codziennej praktyce nie zawsze będzie łatwo, lub nawet możliwe, postępować zgodnie z wszystkimi zaleceniami. Mamy jednak nadzieję, że instalator będzie postępował zgodnie z tymi radami i sugestiami i wdrażał je w miarę możliwości. Będzie to z korzyścią dla klienta, architekta i instalatora.

Niniejszy Poradnik powstał w oparciu o liczne wywiady z instalatorami pracującymi w sektorze budownictwa mieszkaniowego, z przedstawicielami producentów, oraz w wyniku pięciu warsztatów na temat elastyczności i funkcjonalności instalacji domowych. W warsztatach tych, organizowanych i prowadzonych przez Europejski Instytut Miedzi (ECI) uczestniczyli producenci (ABB, Abitana, Legrand Group, Niko, Siemens) oraz organizacje działające w sektorze budownictwa mieszkaniowego lub instalacji (Tecnolec, Enter v.z.w., CeDuBo). Pragniemy podziękować wszystkim tym osobom, organizacjom i producentom za ich współpracę.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno