zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kogeneracja – zastosowanie i korzyści. Zobacz raport

W konwencjonalnych elektrowniach ciepło powstające przy wytwarzaniu energii elektrycznej nie jest odzyskiwane, podczas gdy w procesie kogeneracji ciepło jest efektywnie użytkowane dla celów zapewnienia komfortu (ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej) lub usług (ciepło wysokotemperaturowe i para) dla domów, budynków publicznych, przedsiębiorstw i przemysłu. Jaki są korzyści takiego rozwiązania?

Pierwsza elektrownia, zbudowana przy ulicy Pearl Street w Nowym Jorku przez Thomasa Edisona w 1882 r. była kogeneracyjna. Podczas gdy maszyny parowe napędzały generatory elektryczne zasilające sieć, Edison wykorzystywał produkt uboczny w postaci ciepła, dostarczając parę lokalnym producentom i ogrzewając pobliskie budynki na Manhattanie.

Współcześnie mamy jeszcze większe możliwości. Trójgeneracja oznacza, że zakład, oprócz energii elektrycznej i ciepła, wytwarza także chłód. Ogrzewanie i chłodzenie stanowi około połowy zużycia energii w Unii Europejskiej, stąd duże znaczenia ma oszczędzanie energii w tych sektorach przez zwiększanie efektywności energetycznej.

Kogeneracja optymalizuje dostawę energii do wszystkich rodzajów odbiorców, zapewniając przy tym zarówno dla użytkowników jak i ogółu społeczeństwa, następujące korzyści:

  • Zwiększona sprawność przetwarzania i użytkowania energii. Kogeneracja jest najbardziej efektywną formą wytwarzania energii elektrycznej.
  • Niższa emisja do środowiska, w szczególności CO2 – głównego gazu cieplarnianego. Kogeneracja stanowi istotną część unijnej polityki redukcji emisji dwutlenku węgla.
  • Duże oszczędności kosztów, zwiększenie konkurencyjności użytkowników przemysłowych i komercyjnych, oferowanie ciepła po przystępnych cenach dla użytkowników komunalnych.
  • Możliwość podążania w stronę bardziej zdecentralizowanych form wytwarzania energii elektrycznej, gdzie elektrownie są zaprojektowane z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb lokalnych odbiorców, uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, unikania strat przesyłowych oraz wspierania sieci elektroenergetycznych przez dostarczanie usług bilansujących i usług pomocniczych za pośrednictwem rynków energii elektrycznej. Tak będzie, zwłaszcza w przypadku, gdy nośnikiem energii będzie gaz ziemny.
  • Poprawa lokalnego i ogólnego bezpieczeństwa dostawy: lokalne wytwarzanie w drodze kogeneracji, może obniżyć ryzyko, że odbiorcy zostaną pozbawieni dostaw energii elektrycznej i/lub ciepła. Ponadto, wynikające z kogeneracji obniżenie zapotrzebowania na paliwo, zmniejsza uzależnienie od importu, tym samym pomagając w uporaniu się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Europie.
  • Możliwość zwiększenia różnorodności elektrowni i stworzenia konkurencji w wytwarzaniu: kogeneracja wprowadza jeden z najważniejszych środków promocji efektywnych rozwiązań generacji rozproszonej.
  • Wzrost zatrudnienia: liczne badania dowiodły, że rozwój systemów CHP stwarza nowe miejsca pracy.

POBIERZ CAŁY RAPORT: Kogeneracja – Decarb Europe Raport

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno