zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Cel OZE na 2020 coraz trudniejszy do osiągnięcia?

Strona główna > Archiwa wpisów > Cel OZE na 2020 coraz trudniejszy do osiągnięcia?

Udział energii odnawialnej w krajowym wytwarzaniu znowu się zmniejszył w 2018 roku.

Eksperci mówią, że Polska nie wywiąże się ze zobowiązania do zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie na poziomie 15 proc. do 2020 r., a nieosiągnięcie tego celu grozi kosztami liczonymi w miliardach złotych… Jak wskazuje portal Gramwzielone.pl, udział OZE w polskim miksie energetycznym spadł z 11,3 proc. w roku 2016 do 10,9 proc. w roku 2017.

Ministerstwo Energii podkreśla, że cel OZE jest bliski realizacji, dzięki inwestycjom mającym powstać na skutek aukcji przeprowadzonych w ubiegłym roku oraz zaplanowanych na ten rok. W wyniku tegorocznych aukcji wsparciem mogą zostać objęte projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy odpowiednio 2,5 GW i 0,7 GW, a wszystkie tegoroczne aukcje mają dać razem 3,4 GW. Ministerstwo przekonuje, że zakontraktowana energia będzie odpowiadać ilości energii brakującej do pokrycia celu na rok 2020.

Energetyka i OZE. Ważna rola miedzi

Aby zrealizować inwestycje, o których mówi Ministerstwo, do Sejmu musi trafić nowelizacja ustawy o OZE, której przyjęcie jest niezbędne, aby tegoroczne aukcje przeprowadzić z sukcesem, chociaż rezultat aukcji nie jest już zależny wprost od Ministerstwa, a raczej od inwestorów. Urząd Regulacji Energetyki podał dane na temat krajowego miksu wytwarzania energii elektrycznej za rok 2018, z których wynika, że w ubiegłym roku udział OZE zmniejszył się z około 11 proc. w roku 2017 (w tym 2 proc. to zawodowe elektrownie wodne) do ok. 8 proc. w roku ubiegłym (w tym 1 proc. to zawodowa hydroenergetyka). Działające w polskim systemie elektroenergetycznym farmy wiatrowe, wytworzyły w ubiegłym roku 11 678 GWh energii elektrycznej wobec 13 855 GWh rok wcześniej, zawodowe elektrownie wodne wytworzyły 2 197 GWh wobec 2 767 GWh rok wcześniej, natomiast pozostałe źródła OZE zwiększyły w ubiegłym roku generację z 150 GWh w roku 2017 do 280 GWh.

Spadek kosztów w najpopularniejszych technologiach OZE – Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej

Ogółem produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła w 2018 roku 165 214 GWh w stosunku do 165 852 GWh rok wcześniej, podczas gdy konsumpcja sięgnęła 170 932 GWh wobec 168 139 GWh w roku 2017.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno