zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Spadek kosztów w najpopularniejszych technologiach OZE – Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Spadek kosztów w najpopularniejszych technologiach OZE – Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej

Koszty technologii odnawialnych osiągnęły nowe “minima” w ubiegłym roku, czytamy w najnowszym Raporcie Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej.

The International Renewable Energy Agency (IRENA) – Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej to organizacja międzyrządowa wspierająca kraje na drodze ku zrównoważonemu pozyskiwaniu energii i pełniąca funkcję głównej platformy współpracy międzynarodowej, centrum doskonałości oraz repozytorium polityk, technologii, zasobów i wiedzy finansowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Agencja promuje szerokie wdrożenie i zrównoważone wykorzystanie wszystkich form energii ze źródeł odnawialnych, w tym bioenergii, energii geotermalnej, wodnej, oceanicznej, słonecznej i wiatrowej, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, dostępności energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu.

W maju 2019, IRENA opublikowała analizę pt. “RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2018”, wskazując, że w 2018 r. koszty OZE spadają na całym świecie, co potwierdza rosnący status energii odnawialnej, a dodatkowo OZE stają się opłacalnym źródłem energii, które stanie się konkurencyjne cenowo w porównaniu do energetyki konwencjonalnej do roku 2020. Zdaniem Agencji,  poprawa konkurencyjności OZE, powoduje że ​​staje się podstawą światowej transformacji energetycznej nie tylko w kontekście klimatycznym, ale także biznesowym.

Energetyka wiatrowa. Jaką rolę ma do odegrania miedź?

Jak podkreśla na wstępie analizy Dyrektor Generalny IRENA – Francesco La Camera, aby w pełni wykorzystać ekonomiczne możliwości odnawialnych źródeł energii, IRENA będzie ściślej współpracować z krajami w celu rozwoju OZE, bo rozwój mający na celu zrównoważone potrzeby powinien korzystać właśnie z energii odnawialnej.

Z analizy raportu wynika, że najtańszym źródłem energii wśród technologii OZE jest lądowa energetyka wiatrowa, a koszt produkcji energii z lądowych farm wiatrowych spadł przeciętnie o 23 proc. na przestrzeni lat 2010-17. Obecnie średni koszt wytwarzania w ujęciu LCOE wynosi około 0,06 USD/kWh. Zdecydowanie większą dynamikę spadku kosztów wskazano dla wielkoskalowych/przemysłowych farm fotowoltaicznych, w przypadku których koszt zmalał od roku 2017 średnio o 73 proc. – do poziomu 0,1 USD/kWh!.

Obok tych dwóch głównych technologii, w analizie odwołano się do kosztów energetyki geotermalnej i biomasowej – koszt produkcji energii w przypadku uruchamianych w 2017 r. wynosić średnio ok. 0,07 USD/kWh, natomiast hydroenergetyka, to koszt produkcji energii ok.0,05 USD/kWh.

 

Raport IRENA wskazuje także średnie ceny na rok 2020 dla dwóch głównych technologii i tak: cena energii z wiatru na lądzie wyniesie ok. 0,05 USD/kWh, a wielkoskalowych/przemysłowych farm PV – 0,06 USD/kWh. Jak w wskazano w materiale, najlepsze projekty na rok 2020 (wiatr, PV), mają się charakteryzować LCOE na poziomie równym lub niższym 0,03 USD/kWh.

Konkluzja raportu wskazuje, że koszty OZE spadają na całym świecie i o OZE możemy mówić już nie tylko w kategoriach klimatycznych, ale także biznesowych.

Rekord w fotowoltaice w 2018. PV w Polsce to już 490 MW

Oprac: Rafał Czaja – Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Michał Ramczykowski – Europejski Instytut Miedzi

Źródło: RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2018, Ministerstwo Energii

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.