zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energetyka i OZE. Ważna rola miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Energetyka i OZE. Ważna rola miedzi

Miedź jest jednym z najlepszych przewodników elektryczności i ciepła, więc trudno się dziwić, że na te zastosowania przypada około 60% całkowitego zużycia miedzi.

Biorąc pod uwagę ten sam ciężar, miedź jest najlepszym przewodnikiem elektryczności i ciepła oprócz metali szlachetnych. Nie należy się zatem dziwić, że około 60% całkowitego zużycia miedzi przypada na te zastosowania.

Sieci elektroenergetyczne – zastosowanie miedzi
Miedź jest stosowana w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, a przewodność właściwa miedzi jest uznawana za wzorzec, do którego odnoszone są inne przewodniki.

POLECAMY: Kogeneracja – zastosowanie i korzyści. Zobacz raport

Czystość miedzi blister wynosi 96-99%, ale istnieją techniki jej dalszego oczyszczania na drodze elektrolitycznej. Unikalne połączenie wytrzymałości, ciągliwości i odporności na pełzanie i korozję powoduje, że metal ten jest preferowanym i najbezpieczniejszym materiałem przewodzącym używanym w instalacjach elektrycznych w budynkach. Jako niezbędny element energooszczędnych silników elektrycznych i transformatorów, miedź znajduje wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu wytwórczego, we wszystkich rodzajach transportu i w gospodarstwie domowym.

Druty i kable – miedź a aluminium

Przewodność miedzi jest dwa razy wyższa od przewodności aluminium, co powoduje, że miedź jest materiałem z wyboru dla zastosowań o wysokiej sprawności energetycznej.

CZYTAJ: Rozwój OZE i elektromobilności. Jaką rolę ma do odegrania miedź?

Drut miedziany od dawna jest preferowanym materiałem przewodzącym w większości kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Wysoka przewodność w połączeniu z dobrą ciągliwością powoduje, że drut miedziany możne być ciągniony z zachowaniem bardzo wąskich tolerancji średnicy, może być także łatwo lutowany zapewniając ekonomiczne i wytrzymałe połączenia. Jest kompatybilny z wszystkimi nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi, a jego wysoka odporność na utlenianie oznacza, że może być również użyty bez żadnego zabezpieczenia powierzchni.

Izolacja drutów nawojowych może być wykonana lakierem lub emalią lub z polimerów dla kabli energetycznych. Lakiery umożliwiają ścisłe nawinięcie uzwojeń w celu uzyskania najwyższej sprawności uzwojeń silników, transformatorów i dławików.

POLECAMY: Energia i zasoby odnawialne. Dlaczego bez miedzi ani rusz?

Szyny – miedziane przewody do rozprowadzania energii elektrycznej

Szyny są to wytrzymałe przewody o dużym przekroju służące w rozdzielniach do rozprowadzania energii elektrycznej z jednego źródła do kilku użytkowników. Z powodu swojej dobrej przewodności, łatwości łączenia, ciągliwości i odporności na utlenianie, miedź jest najbardziej oczywistym materiałem do produkcji szyn. Wlewki z wysoko przewodzącej miedzi są wytłaczane na gorąco w półprodukt o regularnym przekroju a następnie ciągnione do wymaganego wymiaru końcowego.

Uzwojenia transformatorów i silników – druty i taśmy miedziane

Miedź jest używana do wyrobu uzwojeń transformatorów w postaci drutu dla małych wyrobów, lub taśm dla większych jednostek. Dla małych wyrobów drut nawojowy musi być na tyle wytrzymały żeby przy nawijaniu nie ulegał złamaniu lub przerwaniu, a przy tym wystarczająco giętki, aby zapewnić ścisłe upakowanie uzwojenia. Powierzchnia taśm musi być dobrej jakości, aby pod wpływem przyłożonego napięcia nie następowało przebicie emalii izolującej. Dobra plastyczność materiału taśm jest istotna dla formowania i upakowania uzwojenia, podczas gdy wytrzymałość mechaniczne zapewnia odporność na naprężenia elektro-mechaniczne występujące w warunkach zwarciowych. Wymagane właściwości uzwojeń silników są podobne jak w przypadku transformatorów, dochodzi jednak dodatkowy wymóg, jakim jest wytrzymałość na siły odśrodkowe i drgania mechaniczne w temperaturze pracy.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Ogrzewanie słoneczne
Systemy solarne dzięki połączeniu wysokiej przewodności cieplnej, odporności na korozję atmosferyczną i wodną, oraz takich cech jak łatwość produkcji i łączenia przez lutowanie, wytrzymałość mechaniczna i długotrwałość, zapewniają miedzi dużą przewagę nad każdym innym materiałem w zastosowaniach do ogrzewania słonecznego.

Energia wiatru
Podstawowymi zastosowaniami miedzi w energetyce wiatrowej są: uzwojenia wirników i stojanów generatorów, żyły wysokonapięciowych kabli elektroenergetycznych, uzwojenia transformatorów i systemy uziemień.

Fotowoltaika
Miedź stanowi część materiałów stosowanych obecnie w ogniwach fotowoltaicznych, okablowaniu, uziemieniach, falownikach, transformatorach i taśmach połączeniowych do ogniw fotowoltaicznych.

WIĘCEJ: CZYTAJ TUTAJ

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.