zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią w programach operacyjnych

Strona główna > Archiwa wpisów > Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią w programach operacyjnych

Obecnie, najważniejszym i najpopularniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji odnawialnych źródeł energii w Polsce są fundusze strukturalne UE. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

Regionalne Programy Operacyjne są nastawione na rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) w wielu aspektach, takich jak: produkcja energii, efektywna dystrybucja, wsparcie przedsiębiorstw działających w sferze obsługi sektora OZE i innych.

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych. W 2020 roku struktura beneficjentów w poszczególnych województwach nie zmieniła się znacząco w stosunku do roku 2019. 51% środków na projekty z zakresu energetyki słonecznej trafia do jednostek gminnych i wspólnot samorządowych.

Czytaj: Wodór z odnawialnych źródeł energii 

Następnym znaczącym beneficjentem są przedsiębiorstwa. W skali kraju 23% instalacji słonecznych ze wsparciem z RPO przypada na mikro- i małe przedsiębiorstwa, a 15% na średnie przedsiębiorstwa. 6% udziału przypada na stowarzyszenia (w tym kościoły) a niespełna 5% na pozostałe jednostki.

W zeszłym roku w województwie zachodniopomorskim ze środków finansowych w ramach RPO w największym stopniu skorzystały duże i średnie przedsiębiorstwa.  W województwie warmińsko-mazurskim, mikro i małe przedsiębiorstwa skorzystały z ponad 50% środków RPO. Z kolei w województwie małopolskim, środki zostały podzielone pół na pół pomiędzy gminy i stowarzyszenia.

Jak podkreśla Instytut  Energetyki Odnawialnej, bardzo widocznym trendem jest dominacja energii słonecznej projektów RPO w skali kraju. Odpowiada ona za prawie 88% wartości wszystkich projektów. Inne źródła OZE stanowią zaledwie kilkuprocentowy udział, odpowiednio instalacje wiatrowe – 2%, instalacje biomasowe – 3%, a 7% udział mają pozostałe rodzaje energii (w tym geotermalna i wodorowa).

W ocenie IEO, bardzo trudno jest przecenić wpływ środków unijnych dystrybuowanych przez Regionalne Programy Operacyjne na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.”Ten wpływ nie zawsze jest uświadamiany. Dlatego warto podkreślić, że przez kilka kolejnych lat, Regionalne Programy Operacyjne cieszyły się dużą popularnością wśród inwestujących w OZE i to one w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju małoskalowej energetyki słonecznej w Polsce i do obserwowanego od trzech lat boomu na rynku fotowoltaiki” – podkreśla IEO.

Zobacz też: Stały rozwój fotowoltaiki w Polsce, już 1953 MW zainstalowanej mocy 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.