zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Komisja PE przyjęła nowe cele OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Komisja PE przyjęła nowe cele OZE

We wtorek, 28 listopada, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła nowe cele w odnośnie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej.

Komisja ITRE głosowała nad zmianami w dyrektywach o odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, w tym m.in. nad nowymi celami w dziedzinie zielonej energii roku oraz nowymi zasadami wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii.

W obowiązującej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej w 2009 r. ustanowiono, że do 2020 r. 20 proc. łącznego zużycia energii w UE musi obowiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych. W dyrektywie zawarto również krajowe cele oraz różne mechanizmy, które państwa członkowskie mogą stosować, by je osiągnąć. W przypadku Polski cel został ustalony na poziomie 15 proc.

W 2014 roku na szczycie UE państwa członkowskie uzgodniły, że udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii przez UE powinien wynieść 27 proc. do 2030 roku.

Wcześniej Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego oraz Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI) zaproponował, aby cel OZE na 2030 został ustalony na poziomie przynajmniej 35 proc. zużycia energii brutto. Przyjęte przez ENVI w tej sprawie sprawozdania zakłada też wprowadzenie obowiązkowych celów krajowych.

Posłowie ITRE podczas dzisiejszego głosowania przyjęli propozycję celu na poziomie 35 proc. ale bez wiążących celów krajowych oraz ustalając margines elastyczności, co może obniżyć cel do 31,5 proc.

Komisja poparła też zmiany w unijnych przepisach dotyczących energii odnawialnej, dzięki którym produkcja energii z “zielonych” źródeł przez gospodarstwa domowe, jak i instalacja systemów magazynowania tej energii staną się wolne od jakichkolwiek opłat i podatków.

Eurodeputowani chcą też pomóc ludziom zakładającym spółdzielnie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ich społecznościach; tym, którzy chcą np. wspólnie montować panele słoneczne lub turbiny wiatrowe. Zwrócili się do państw członkowskich o zapewnienie tego, aby konsumenci, w szczególności gospodarstwa domowe, mogli przyłączyć się do takich społeczności bez konieczności spełnienia “nieuzasadnionych warunków lub procedur”.

Rezolucję w sprawie odnawialnych źródeł energii poparło 33 eurodeputowanych, 14 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii ma być omówiona przez państwa członkowskie 18 grudnia. Później na początku przyszłego roku ma trafić pod głosowania plenarne Parlamentu, po czym rozpoczną się rozmowy trójstronne między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą.

Komisja ITRE zagłosowała też za nowymi celami w zakresie efektywności energetycznej, popierając wiążący ogólny cel na poziomie 40 proc. na 2030 r. oraz wiążące cele krajowe, a także zdefiniowane zasady dotyczące rocznych oszczędności energii. Za takim przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 33 europosłów, 30 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma być głosowana na posiedzeniu plenarnym PE w dniach 15-18 stycznia 2018 r., a następnie rozpoczną się rozmowy trójstronne między Komisją UE, Parlamentem i Radą, ponieważ państwa członkowskie już osiągnęły swoje stanowisko w czerwcu 2017 r.


Czytaj również:

PKEE: państwa Europy Środkowo-Wschodniej wykonały duży postęp w rozwijaniu OZE

Minister energii: Udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie rósł, ale…

Komisja PE proponuje podwyższenie celu OZE

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.