zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowelizacja ustawy o OZE już w Sejmie

Strona główna > Archiwa wpisów > Nowelizacja ustawy o OZE już w Sejmie

Na początku marca Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE, dzisiaj projekt został skierowany do Sejmu. Przyjęcie jej umożliwi wdrożenie poprawionych mechanizmów dla producentów energii odnawialnych.

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE na początku tego miesiąca. W ocenie resortu energii nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, a także zwiększenia wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Zaproponowane zmiany w przepisach wprowadzają między innymi nowe brzmienie definicji: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe).

Nowelizacja umożliwi również monitorowanie oraz ocenę rozwoju generacji rozproszonej (produkcja energii przez mikro instalacje OZE). Ma też usprawnić system aukcyjny, dostosowując go do potrzeb i możliwości małych wytwórców energii, np. małych elektrowni wodnych i instalacji biogazowych.

Przyjęty przez rząd projekt wprowadza też nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych technologii (hydroenergtyka i biogaz), który ma im zapewnić im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Nowelizacja wprowadza również nowy mechanizm rozliczeń zakładający zakup niewykorzystanej energii elektrycznej po gwarantowanej cenie. Stała cena zakupu ma stanowić 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Rozwiązanie to w ocenie ME ma się przyczynić się do rozwoju instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby szans konkurować w systemie aukcyjnym.

W znowelizowanych przepisach wprowadzono też dwie możliwości sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie: sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda. Czytaj więcej tutaj.

Teraz, po niemal trzech tygodniach, projekt w końcu został skierowany do Sejmu, co otwiera drogę do procedowania w sejmowej Komisji do Spraw Energi i Skarbu Państwa. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10-11 kwietnia. Projekt nowelizacji ustawy o OZE tutaj.

Czytaj również:

Rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

W 2016 r. w Polsce niższy udział OZE w zużyciu energii

Jak będzie się zmieniał polski miks energetyczny

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno