zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

PGE Dystrybucja zwiększy możliwość przyłączenia źródeł OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > PGE Dystrybucja zwiększy możliwość przyłączenia źródeł OZE

Data
Tagi

Lubelski Oddział PGE Dystrybucji zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji zostanie przebudowane ponad 19 km sieci elektroenergetycznej 110 kV na terenie woj. lubelskiego. Dzięki tej przebudowie zwiększy się możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii między innymi poprzez zwiększenie obciążalności linii, zmniejszenie strat przesyłowych oraz poprawę jakości zasilania odbiorców.

Dodatkowo przebudowa linii Poniatowa-Nałęczów umożliwi wdrożenie funkcjonalności inteligentnej infrastruktury, takich jak: mnitoring obciążenia napowietrznej linii 110 kV w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem aktualnych warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru) oraz bieżący monitoring kablowej linii 110 kV i stała kontrola stanu urządzeń.

Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze, a tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym – powiedział Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny Oddziału Lublin PGE Dystrybucja.

Całkowita wartość projektu wynosi 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizuje
PGE Dystrybucja Oddział Lublin. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r.

Obecnie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Oddział Lublin przyłączonych jest 905 instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 86,576 MWh. Wśród nich dominują mikroinstalacje fotowoltaiczne.

PGE Dystrybucja Oddział Lublin jest jedną z najstarszych i największych firm działających na terenie Lubelszczyzny. Dostarcza energię elektryczną ponad 560 tys. klientom w części województw lubelskiego i mazowieckiego. Nadzoruje prawie 40 tys. km linii elektroenergetycznych o różnych napięciach, łącznie z oświetleniem ulicznym, w tym ponad tysiąc km linii 110 kV oraz 9,8 tys. stacji transformatorowych.


Czytaj również:

OSD wydały w 2017 r. warunki przyłączenia 411 MW w OZE

URE: W 2016 r. 114 odmów przyłączenia dla OZE

PGE przygotowuje sieć do podłączania OZE

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno