zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rząd dzisiaj przyjmie nowe regulacje dla rynku OZE

Strona główna > Archiwa wpisów > Rząd dzisiaj przyjmie nowe regulacje dla rynku OZE

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapewniła, że dzisiaj Rada Ministrów zakończy prace nad nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Na ostatnim etapie prac rządowych, uwzględniono regulacje obejmujące segment prosumencki. Najnowsza nowelizacja ma jednak przede wszystkim umożliwić skorzystanie ze wsparcia segmentowi większych instalacji OZE dzięki odblokowaniu możliwości przeprowadzenia tegorocznych aukcji. Szybkie uchwalenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii jest konieczne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla OZE, w których ma zostać udostępniona energia pozwalająca na wybudowanie źródeł o całkowitej mocy około 3,4 GW, w tym farm wiatrowych o mocy ok. 2 GW oraz elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 0,7 GW.

Projekty wiatrowe gotowe do realizacji w systemie aukcyjnym – Raport IEO

Sam projekt zawiera kluczowe parametry, które wraz z informacjami o cenach referencyjnych zapisanych w opublikowanym ostatnio rozporządzeniu Ministerstwa Energii są kluczowe do rozpisania tegorocznych aukcji. To, że jak najszybsze przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE jest konieczne, aby udało się przeprowadzić aukcje jeszcze w tym roku, podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za ich organizację. Jak wskazuje URE, konieczne jest aby nowelizacja była przed wakacjami. “Nasz plan jest taki, aby jak najszybciej ogłosił aukcje, jeśli oczywiście będą środki na dostosowanie systemu – to jest w ogóle absolutne minimum” – wskazywała ostatnio podczas wystąpień Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii zdecydowało się ponadto wydłużyć czas potrzebny na uruchomienie sprzedaży energii z elektrowni, dla których w tegorocznej aukcji zostaną przyznane 15-letnie gwarancje odkupu energii po zaoferowanej cenie mającej dodatkowo podlegać indeksacji o inflację. Ogólny termin na uruchomienie sprzedaży energii wyniesie po tegorocznych aukcjach nie 36 miesięcy jak w dotychczasowej ustawie, a 42 miesiące. Termin na uruchomienie sprzedaży energii słonecznej w systemie aukcyjnym zostanie wydłużony z funkcjonującego w obecnej wersji ustawy terminu 18-miesięcznego na 24 miesiące, licząc od dnia zamknięcia sesji aukcji. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE zawarte są też przepisy wydłużające obowiązywanie umów przyłączeniowych, co ma pozwolić na uruchomienie produkcji energii z projektów, dla których zostanie zagwarantowane wsparcie w tegorocznych aukcjach.

Energia z OZE coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnego wytwarzania

Po uchwaleniu nowelizacji, która dzisiaj ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów, zajdą zmiany również w systemie FIT/FIP. Możliwość skorzystania z tego systemu dostaną inwestorzy planujący produkcję energii z instalacji biomasowych – obok mniejszych hydroelektrowni i biogazowni. Dla tych ostatnich zostanie zwiększona maksymalna moc instalacji umożliwiająca skorzystanie ze wsparcia w FIT/FIP w postaci 15-letniej gwarantowanej ceny energii. W nowelizacji ustawy o OZE, którą dzisiaj ma przyjąć Rada Ministrów, pojawiły się ponadto zapisy istotne dla segmentu najmniejszych instalacji OZE. Zakładają one m.in. objęcie przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje definicją prosumenta, co ma im umożliwić wejście do systemu opustów.Jednocześnie dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje ma zostać utrzymana możliwość, alternatywnie do opustów, sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu, która zostanie rozszerzona o opcję sprzedaży energii innemu sprzedawcy.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno