zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Spółdzielnie energetyczne prosumentami?

Strona główna > Archiwa wpisów > Spółdzielnie energetyczne prosumentami?

Tuż przed przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o OZE przez Radę Ministrów, resort rolnictwa wniósł poprawkę, zgodnie z którą do prosumenckiego systemu opustów zostaną wliczone spółdzielnie energetyczne.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu będą mogli się nim teraz zająć posłowie. Uchwalenie tej nowelizacji jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami jest kluczowe, aby uruchomić wsparcie dla większych producentów energii odnawialnej, którzy zechcą wziąć udział w aukcjach zapowiedzianych na ten rok przez Ministerstwo Energii.

Rząd dzisiaj przyjmie nowe regulacje dla rynku OZE

Poprawka autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakłada wprowadzenie do ustawy o OZE nowej definicji spółdzielni energetycznej rozumianej jako „spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej”. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej będzie mogło być wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków. Spółdzielnia energetyczna będzie mogła podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, który ma być prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR.  System opustów zakłada, że za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci jego kolejny rachunek za kilowatogodzinę pobraną z sieci będzie mógł zostać pomniejszony w stosunku 1:08 w przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW lub w stosunku 1:07 dla większych mikroinstalacji, ale nieprzekraczających 50 kW. Przy tym opustowi podlegają wyłącznie części zmienne rachunku, w tym koszty zakupionej energii oraz wygenerowane koszty dystrybucji. Na “odebranie” energii z sieci w formie opustu prosument ma maksymalnie rok. Jeśli w tym czasie nie wygeneruje odpowiednio wysokiej konsumpcji, w stosunku do energii wprowadzonej przez niego do sieci, wówczas opust przepada. MRiRW w zakresie spółdzielni energetycznych przewidziało, że takie podmioty również będą mogły korzystać z opustu, ale w stosunku 1 do 0,6, czyli niższym od innych prosumentów. Pozostałe zasady rozliczania energii wprowadzanej do sieci w systemie opustów dla spółdzielni energetycznej mają być generalnie takie, jak w przypadku innych podmiotów objętych tym systemem.

Klastry energii to nadzieja dla rozwoju OZE

Wdrażanie nowej koncepcji spółdzielni energetycznych w praktyce może oznaczać spore wyzwania, a koncepcja ma być doprecyzowana w późniejszym czasie przez resorty energii i środowiska.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno