zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich

Strona główna > Archiwa wpisów > Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich

W dniu 16 października, w Sali pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, odbędzie się Konferencja pt: “Spółdzielnie energetyczne –  szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”.

Uroczyste otwarcie konferencji rozpocznie Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenie będzie m.in. inauguracją działań na rzecz rozwoju Spółdzielni Energetycznych w Polsce.

Organizatorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Tematyka Konferencji obejmuje m.in:

  • Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Jarosław Wiśniewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Prawo spółdzielcze – podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni 

​mec. Grzegorz Abramek – Krajowa Rada Spółdzielcza

  • Spółdzielnie energetyczne społeczno-gospodarczym katalizatorem poprawy konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich

Rafał Czaja – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

dr Grzegorz Maśloch – ekspert z zakresu samorządu terytorialnego SGH/Członek Rady Programowej Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Agenda konferencji 

Linki nt. zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich

Projekt RIGRID – optymalne planowanie i zarządzanie energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich 

Innowacyjny projekt RIGRID. Nowy wymiar planowania i zarządzania energią

Linki nt. inteligentnych sieci Smart Grid

Smart Grid w Polsce. Projekty badawczo-rozwojowe w elektroenergetyce 

Smart Grid w Polsce. Programy sterowania popytem – Smart Market 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.