zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Smart Grid w Polsce. Projekty badawczo-rozwojowe w elektroenergetyce

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Smart Grid w Polsce. Projekty badawczo-rozwojowe w elektroenergetyce

Data
Tagi

Seria artykułów „projekty Smart Grid w Polsce” była przyczyną zbadania aktualnego stanu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii elektrycznej i energii w Polsce. Obejmuje ona wyszukanie i zgromadzenie informacji o bieżących i ukończonych projektach dotyczących zarówno nowoczesnych technologii energetycznych i energii elektrycznej jak i systemów oraz rozwiązań dla użytkowników. Analiza ta skupia się na tematyce projektów badawczych i rozwojowych, ich zadaniach, wynikach, harmonogramach, wielkościach budżetu, konsorcjach i programach ramowych.

W ramach przeglądu projektów Smart Grid w Polsce zwrócono uwagę na instytucje naukowe i jednostki uczelniane mające znaczny wkład w rozwój elektroenergetyki w Polsce. Należy zaliczyć do nich Instytut Energetyki – Oddział Gdańsk, biorący udział w programach europejskich jak ELECTRA i e-Highway2050. Dodatkowo w ramach projektów wykonanych w oddziale w latach 2012-2014 zalicza się m.in. badania wpływu mikrogeneracji przyłączanej do sieci dystrybucyjnej Smart Grid na parametry jakości energii w celu identyfikacji zagrożeń i opracowania środków zaradczych, koncepcja i model systemu służącego do zarządzania Wirtualną Elektrownią w Inteligentnej Sieci Elektroenergetycznej, opracowanie i wykonanie prototypu układu pomiaru temperatury i prądu przewodu dla zastosowania w sieciach inteligentnych Smart Grid, analiza oddziaływania fotowoltaicznych układów wytwarzania energii elektrycznej oraz układów magazynowania energii elektrycznej na parametry jakości energii elektrycznej w inteligentnych sieciach.

Z kolei wiodącym przedsięwzięciem Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów był projekt ENERPACK, celem którego było opracowanie innowacyjnego systemu wieloźródłowych mikrogeneratorów energii elektrycznej o wysokim stopniu integracji i niskim koszcie w formie zintegrowanego w jednej obudowie modułu. Zaletą jest inteligentne zarządzanie źródłami energii elektrycznej mogących zasilać zarówno stacjonarne, jak również mobilne systemy czujników i zapewnić im energetyczną autonomię na długi czas.

Działalność Instytutu Tele- i Radiotechnicznego obejmuje zarówno badania nad układami zarządzania energią obejmującymi rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej jak i inteligentne rozwiązania sterowania rozdzielnic średniego napięcia. Dodatkowo opracowywanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych i systemów informatycznych do budowy zintegrowanych platform obsługi inteligentnych sieci energetycznych wchodzi również w zakres prac instytutu.

Dodatkowo analiza objęła działania w zakresie realizacji projektów badawczych i rozwojowych przez Instytuty przy wiodących uczelniach technicznych w kraju.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno