zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Smart Grid w Polsce. Programy sterowania popytem – Smart Market

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Smart Grid w Polsce. Programy sterowania popytem – Smart Market

Data
Tagi

Seria artykułów „projekty Smart Grid w Polsce” miała na celu zbadanie aktualnego stanu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii elektrycznej i energii w Polsce. Obejmuje ona wyszukanie i zgromadzenie informacji o bieżących i ukończonych projektach dotyczących zarówno nowoczesnych technologii energetycznych i energii elektrycznej jak i systemów oraz rozwiązań dla użytkowników. Analiza ta skupia się na tematyce projektów badawczych i rozwojowych, ich zadaniach, wynikach, harmonogramach, wielkościach budżetu, konsorcjach i programach ramowych.

W ramach inteligentnej sieci Smart Grid rozpatruje się również aspekty ekonomiczne będące szerokim polem konwersacji jak i działań inwestycyjnych, celem których jest dostosowanie systemu zasilania do potrzeb gospodarki cyfrowej. Jednym z działań polegających na zachęcaniu odbiorcy do określonych zachowań jest sterowanie popytem. Można tutaj rozpatrzyć różne programy cenowe czy motywacyjne. Wykorzystanie systemów sterowania odbiorami wraz z wypromowaniem odbiorów mogących uczestniczyć w procesie sterowania mogłoby istotnie zmienić sytuację i doprowadzić do wprowadzenia zmiennej stawki za energię zużywaną w różnych porach doby. Warunki te będą spełnione jeśli odbiorcy energii elektrycznej w obszarze działania spółki dystrybucyjnej będą posiadać urządzenia odbiorcze energii elektrycznej o właściwościach umożliwiających ich załączenie w dogodnym dla dostawcy czasie oraz zarówno dystrybutor jak i odbiorca będą posiadać urządzenia umożliwiające ich zdalne, natychmiastowe załączenie.

Jednym z projektów, w ramach którego realizowane jest sterowanie popytem jest projekt pilotażowy Tauron i PSE, trwający od 09.2013 do 03.2014. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu było posiadanie inteligentnego opomiarowania. W projekcie wykorzystano trzy modele DSM charakteryzujące się różnymi zachowaniami odbiorców. Należą do nich: Wirtualny cennik – taryfy 3-strefowe, Eko-redukcja – ograniczenie systemowe i Eko-Sygnał – wezwanie do redukcji mocy.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.