zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Transformacja energetyczna – wybór czy konieczność?

Strona główna > Archiwa wpisów > Transformacja energetyczna – wybór czy konieczność?

Na Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie, pierwszej odsłonie cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 roku, Włodzimierz Ehrenhalt – wiceprezes Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, zabrał głos w sprawie transformacji energetycznej.

Zdaniem wiceprezesa, w najbliższych latach gospodarkę światową będzie napędzała energetyka poprzez kreowanie nowych gałęzi przemysłu i usług oraz wprowadzenie nowego podziału pracy w Europie i na świecie. Transformacja energetyczna spowoduje zmianę systemu zaopatrzenia w energię zakładów przemysłowych i odbiorców indywidualnych

Głównymi obszarami, na które wpływ będzie miała światowa transformacja energetyczna to transport (samochody spalinowe będą stopniowo przeganiane przez elektryczne), ogrzewanie i chłodzenie (gdzie w przyszłości odnawialne źródła energii będą miały większy udział), jak i rozwój energetyki prosumenckiej. Dodatkowo, transformacja energetyczna będzie oddziaływać na systemy magazynów energii i ciepła, inteligentne systemy rozliczeń i dostaw energii, a także bezpieczeństwo państwa.

Czytaj: W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Do uwarunkowań procesu polskiej transformacji energetycznej zaliczają się przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej, unijne dyrektywy w zakresie energii oraz dokumenty strategiczne i polityki sektorowe, w tym:

– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

– Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040),

– Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,

– Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,

– Polityka Ekologiczna Państwa 2030,

– Plan Rozwoju Elektromobilności,

– Strategia Rozwoju Transportu,

– Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

– Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa

Unijna polityka w kwestii energii i klimatu zakłada, że do 2020 roku emisje gazów cieplarnianych zmniejszą się o 20% w stosunku do 1990 roku, a do 2030 spadną one o 40% w stosunku do 1990 roku. Udział OZE w 2020 roku ma wynieść 20% i 32% w roku 2030. Efektywność energetyczna powinna się poprawić o 20% do roku 2020 i 32,5% do 2030. W 2050 roku ma zostać osiągnięta neutralność klimatyczna – 80%  energii elektrycznej ma pochodzić z OZE.

Zobacz również: Miedź i przejście na czystą energię 

Włodzimierz Ehrenhalt zaznaczył, że dyrektywy unijne w zakresie energii i klimatu skupia w sobie pakiet regulacji „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który podejmuje następujące zagadnienia: efektywność energetyczna, OZE, zarządzanie unią energetyczną i wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej.

Kluczowym elementem w nowej unijnej polityce klimatycznej jest porozumienie paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążenie do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5 stopnia Celsjusza. To w rezultacie zmniejszyłoby skutki zmian klimatu i doprowadziłoby do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi. Przyczynić się mają do tego konkluzje BAT, wprowadzające najlepsze dostępne techniki dla instalacji objętych systemem i dopuszczalne poziomy emisji dla dużych obiektów spalania.

Partnerami Instytucjonalnymi podczas Forum byli: Europejski Instytut Miedzi, Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, Towarzystwo Obrotu Energią oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, zaś Partnerem merytorycznym – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

Polecamy: Stanowisko Europejskiego Instytutu Miedzi w kwestii pakietu czystej energii UE

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno