zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Stanowisko Europejskiego Instytutu Miedzi w kwestii pakietu Czystej Energii UE

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Stanowisko Europejskiego Instytutu Miedzi w kwestii pakietu Czystej Energii UE

Europejski Instytut Miedzi zauważa wiele dobrych elementów w pakiecie Czystej Energii UE. Podoba nam się długoterminowa perspektywa pakietu, z jego długofalowymi planami na następne 50 lat, jego zaangażowanie na rzecz porozumienia paryskiego w sprawie głębokiej dekarbonizacji oraz jego propozycja kształtowania rynku.

Elektryfikacja sektorów ciepłownictwa i transportu jest główną utraconą szansą w pakiecie. W 2017 r. zainstalowana została 10-milionowa pompa ciepła, a my szybko zbliżamy się do miliona pojazdów elektrycznych na drogach UE. Biorąc pod uwagę te zmiany, podejście do elektryfikacji w pakiecie jest zbyt rozproszone.

Efektywność energetyczna

EIM uważa, że środki powinny zostać w pełni wykorzystane przed próbą osiągnięcia celów. Zakres wdrażania dyrektywy ws. efektywności energetycznej jest obecnie raczej ograniczony pod względem sektorów lub technologii, co sprawia, że wysoko postawiony cel staje się wyzwaniem. Jednocześnie, nadal wiele z nas ma znaczne możliwości oszczędzania energii, które możemy zebrać, przede wszystkim na poziomie systemów. Dlatego ważne jest, aby najpierw poszerzyć zakres tej młodej dyrektywy, a głównym środkiem do tego celu jest art. 7. W tym artykule należy rozszerzyć zakres stosowania dyrektywy, tak aby objąć nią środki we wszystkich sektorach wykorzystujących energię poprzez uwzględnienie bardziej złożonych sposobów oszczędzania energii, które oferują znaczący potencjał oszczędności. Rozszerzenie to ułatwiłoby ustanowienie orientacyjnego wykazu wstępnie zatwierdzonych środków technicznych EE wraz z uproszczoną metodologią kalkulacji oszczędności energii.

Czytaj: Efektywność energetyczna i niższa emisja CO2 w 20 krokach. Raport DecarbEurope. 

Budynki

Nadszedł czas, aby uznać istotną rolę budynków w przekształcaniu systemu energetycznego UE: budynki mogą pomóc zbilansować sieć poprzez odpowiedź popytu, zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i przyspieszyć dekarbonizację. Katalizatorami w tym zakresie są elektryfikacja i automatyczne sterowanie systemami ogrzewania i chłodzenia. Środki ukierunkowane na opłacalną poprawę efektywności energetycznej budynków wypełniają lukę poprzez systematyczną i długoterminową głęboką odnowę zasobów budowlanych. EIM zaleca uwolnienie ogromnego potencjału oszczędności energii wynikającego z automatyzacji budynków – czy to poprzez obowiązkowe wymogi określone w art. 8 dotyczącym systemów technicznych budynków, czy też poprzez zachęty określone w art. 14 i 15, obejmujące inspekcje. Po drugie, EIM wymagałaby co najmniej wstępnego doprowadzenia rur elektroinstalacyjnych do infrastruktury punktów ładowania pojazdów elektrycznych we wszystkich nowych budynkach i budynkach poddawanych gruntownej renowacji.

Zobacz również: Budynki mogą zużywać o 80 proc. mniej energii niż dziś. Co jest niezbędne? 

Źródła odnawialne

Sektor elektroenergetyczny okazał się najłatwiejszy i najszybszy do dekarbonizacji (27% udział odnawialnych źródeł energii w 2014 r., oczekiwany wzrost do 50% do 2030 r.), podczas gdy sektory ciepła i chłodu oraz transportu pozostają w tyle. Te dwa ostatnie sektory reprezentują 70% końcowego zapotrzebowania na energię w Europie. Istnieje zatem wielka szansa na włączenie odnawialnych źródeł energii do głównego nurtu polityki energetycznej i dekarbonizacji tych sektorów poprzez zrównoważoną elektryfikację.

Przy wytwarzaniu energii elektrycznej podlegającej systemowi handlu uprawnieniami do emisji, wolumeny roczne emisje dwutlenku węgla są redukowane, co oznacza, że dodatkowy popyt może być zaspokojony jedynie poprzez  czyste i przystępne cenowo technologie, tj. odnawialne źródła energii. Zrównoważona elektryfikacja wiąże się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak wyższa efektywność energetyczna w końcowym wykorzystaniu energii oraz znaczna poprawa jakości powietrza i redukcja hałasu, które mają pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i jakość życia (art. 23 i 25).

Czytaj także: Modelowanie przejścia na 100% odnawialne źródła energii

Zasady rynku energii

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym (50% do 2030 r.), włączenie nowych technologii, takich jak magazynowanie, bardziej aktywna rola konsumentów i sprzeciw opinii publicznej wobec nowych linii będą miały głęboki wpływ na topologię i funkcjonowanie sieci. Efektywność energetyczna sieci i jakość dostarczanej energii elektrycznej może być zagrożona negatywnym wpływem takiej transformacji . Sieci elektroenergetyczne są aktywami regulowanymi i dlatego kluczowe znaczenie ma wyraźne wyznaczenie krajowych organów regulacyjnych  jak również unijnych operatorów systemu dystrybucyjnego w celu zachowania i poprawy efektywności energetycznej i jakości energii elektrycznej w sieciach (art. 16 i 51 Regulacji Rynku Energii Elektrycznej). W odniesieniu do rynków mocy konieczne jest wyznaczenie  nadzoru, w celu zapewnienia właściwego wdrożenia zasad określonych w regulacji jak wyżej.

Polecamy: Rynek energii wokół konsumenta

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.