zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

URE zatwierdził zmiany taryf OSD w związku wejściem w życie ustawy o elektromobilności

Strona główna > Archiwa wpisów > URE zatwierdził zmiany taryf OSD w związku wejściem w życie ustawy o elektromobilności

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf czterech z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych. Zmiany są związane z wejściem w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Prezes URE zatwierdził 27 lutego 2018 r. zmiany taryf Enei Operatora, PGE Dystrybucji., Energi Operatora oraz Taurona Dystrybucji. Zmiany nastąpiły na wniosek operatorów, w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jak wynika z informacji URE Postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez innogy Stoen Operator jeszcze się nie zakończyło.

Zgłoszone przez operatorów i zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany dotyczą zamieszczonych w taryfie regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

W zmienionych taryfach uwzględnione zostały stawki opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. W przypadku przyłączenia takiej infrastruktury oraz stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła życie 22 lutego 2018 r. Nowe prawo ma wspierać popularyzację samochodów elektrycznych i umożliwić rozwój infrastruktury do ich ładowania. Ustawa przewiduje między innymi korzyści dla użytkowników pojazdów o napędzie alternatywnym, takie jak zwolnienie z akcyzy, zwiększony odpis amortyzacyjny, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z buspasów.

Ustawa o elektromobilności podpisana przez prezydenta

Taryfy do ogrzewania i ładowania samochodów elektrycznych już obowiązują

W Europie powstanie sieć szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno