zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Budynki jako mikrowęzły energetyczne dostarczające rozwiązań klimatycznych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Budynki jako mikrowęzły energetyczne dostarczające rozwiązań klimatycznych

Budynki są czymś więcej niż tylko odbiorcami energii dostarczonej w różnych postaciach. Obecnie stają się one mikrowęzłami energetycznymi (energy hubs), które zużywają, wytwarzają, magazynują i dostarczają energię w bardziej elastyczny sposób niż dotychczas. Budynki mogą pomagać w bilansowaniu sieci przez sterowanie stroną popytową i odgrywać wiodącą rolę w przekształcaniu unijnego rynku energii poprzez przechodzenie od scentralizowanych, opartych na paliwach kopalnych, systemów ogólnokrajowych w kierunku systemu zdecentralizowanego, zintegrowanego, zmiennego i opartego na energii odnawialnej. Budynki mogą przyspieszyć redukcję emisji CO2, której trzy główne źródła to sektory transportu, energetyki i budownictwa.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno