zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Decyzje dotyczące wymiany transformatorów

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Decyzje dotyczące wymiany transformatorów

Wymianę transformatora jeszcze przed wystąpieniem awarii można umotywować, wskazując kilka uzasadnionych przyczyn. Można wśród nich wymienić:

  • przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego,
  • zmiany obciążenia lub poziomu napięcia,
  • zwiększone ryzyko awarii wskutek starzenia się transformatora,
  • chęć poprawy efektywności energetycznej.

Niestety z ostatnim z tych argumentów spotykamy się najrzadziej. Wymiana transformatora na nowy, o większej efektywności energetycznej, w wielu przypadkach doprowadzi do obniżenia kosztu cyklu życia urządzenia.

W niniejszym artykule zaprezentowano, w jaki sposób można ocenić, czy opłacalne jest pozostawienie transformatora na kolejny rok, czy raczej sensowne będzie zastąpienie go bardziej sprawnym i niezawodnym transformatorem już teraz.

Głównym czynnikiem jest koszt cyklu życia. Proponowana metoda polega na obliczeniu uśrednionego rocznego ekwiwalentu kosztu zakupu i eksploatacji (EAC – ang. Equivalent Annual Cost) na nadchodzący rok, zarówno dla obecnego, jak i nowego transformatora. W przypadku EAC najtrudniej dokładnie ocenić koszt strat obciążeniowych, które zależą od charakterystyk obciążeniowych transformatora oraz wskaźnika niezawodności (ryzyko awarii), który zależy od stanu wyeksploatowania transformatora. W większości przypadków w EAC dominują straty energii, co zostanie wykazane w przykładowych obliczeniach.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.