zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Efektywność energetyczna – wypowiedz się na ten temat, wypełniając ankietę IEA

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Efektywność energetyczna – wypowiedz się na ten temat, wypełniając ankietę IEA

Międzynarodowa Agencja Energii (ang. International Energy Agency – IEA) zaprasza ludzi z całego świata do udziału w pracach nad sposobami przyspieszenia postępów w zakresie efektywności energetycznej.

Wkład pomoże w informowaniu prac Globalnej Komisji ds. Pilnych Działań na rzecz Efektywności Energetycznej.

Powołana na początku tego roku Globalna Komisja liczy obecnie 21 członków, w tym przywódców krajowych, obecnych i byłych ministrów, czołowych dyrektorów firm i światowych liderów myśli. Komisja przedstawi zalecenia dotyczące nowych i bardziej zdecydowanych działań politycznych ze strony rządów.

Wypełniając krótką ankietę internetową, zainteresowane strony mają możliwość wniesienia cennego wkładu w dyskusje prowadzone przez Globalną Komisję, która aktualnie pracuje nad opracowaniem ostatecznych zaleceń.

Czytaj: Efektywność energetyczna i niższa emisja CO2 – raport DecarbEurope

“Korzyści płynące z efektywności energetycznej są bezdyskusyjne, ale aby w pełni wykorzystać jej potencjał, konieczne są dalsze działania. Dyskusje te są doskonałą okazją do określenia, w jaki sposób można przyspieszyć postęp”, powiedział dr Brian Motherway, szef działu ds. efektywności energetycznej IEA.

Efektywność energetyczna ma ogromny potencjał, aby pomóc światu w osiągnięciu międzynarodowych celów klimatycznych, jednocześnie wspierając bezpieczeństwo energetyczne i wzrost gospodarczy. Jednak realizacja polityki utknęła w martwym punkcie, a kraje nie wykorzystują w pełni tych korzyści. Intensywność energetyczna – ilość energii potrzebna do wyprodukowania jednej jednostki globalnego produktu krajowego brutto – nie poprawia się wystarczająco szybko, aby zrównoważyć duże zapotrzebowanie na energię i wzrost emisji CO2. Zalecenia Globalnej Komisji będą koncentrować się na odwróceniu tego trendu.

Zobacz też: Miedź jest kluczowa dla efektywności energetycznej 

Wypełnij ankietę, klikając tutaj.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.