zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energia wiatrowa i jej konkurencyjność na hurtowych rynkach energii. Zobacz raport

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia wiatrowa Offshore > Energia wiatrowa i jej konkurencyjność na hurtowych rynkach energii. Zobacz raport

Data
Tagi

Niniejsze badanie stanowi część serii raportów z kontroli parytetu sieci (Grid Parity Monitor, GPM) składającej się obecnie z ponad 11 publikacji, która jako pierwsza skupia się wyłącznie na rynku energetyki wiatrowej. Niniejszy raport zawiera analizę konkurencyjności energii wiatrowej na hurtowych rynkach energii i zapewnia zarys regulacji ws. energii elektrycznej w następujących krajach: Brazylia, Francja, Niemcy, Indie, Meksyk, Hiszpania i Stany Zjednoczone (Teksas).

Poprzednie raporty GPM dotyczyły różnych segmentów rynku (mieszkaniowego, handlowego, skali użytkowej) w sektorze fotowoltaicznym. Niniejszy raport zawiera analizę produkcji energii wiatrowej przez wielomegawatowe farmy wiatrowe oraz ocenę jej konkurencyjności kosztowej na tle alternatywnych źródeł wytwarzania energii.

Podejście niniejszego wydania raportu GPM różni się znacznie od metodologii przyjętych w przypadku mieszkaniowych i handlowych raportów GPM: uśredniony koszt energii elektrycznej (ang. levelized cost of electricity, LCOE) w przypadku tych dwóch raportów oblicza się w celu dokonania analizy tzw. bliskości parytetu sieci (ang. grid parity proximity), natomiast analiza prowadzona w ramach niniejszego wydania skupia się na parytecie produkcji, tak jak raport dotyczący fotowoltaiki w skali użytkowej.

W tym celu raport określa teoretyczną taryfę, która spełnia wymagania w zakresie rentowności stawiane inwestorom elektrowni wiatrowych. Taryfę wymaganą porównuje się z lokalnymi cenami hurtowymi, aby ustalić, czy w kraju osiągnięto parytet produkcji.

Przeprowadzając analizę, wzięto pod uwagę poniższe istotne elementy:

  • Taryfę wymaganą oblicza się na podstawie czynników ekonomicznych farmy wiatrowej w ramach planu finansowego projektu, co stanowi obecnie najpopularniejszą formę finansowania. W niniejszym raporcienie przeanalizowano innych możliwości finansowania, które mogłyby istotnie poprawić wyniki parytetu
    produkcji1.
  • Analiza dotyczy wyłącznie projektów w dziedzinie lądowej energetyki wiatrowej w skali użytkowej, ponieważ segment morski, szczególnie poza Europą, jest w fazie powstawania (przyszłe wydania serii raportów GPM mogą skupić się na tym segmencie w miarę zwiększania się jego rentowności).
  • Wszystkie dane są wyrażone w lokalnych jednostkach monetarnych oraz wartościach nominalnych.
  1. Dotyczy to farm finansowanych przez obligacje, powszechnie stosowanych przez
    zakłady użyteczności publicznej oraz mogących obniżyć taryfy wymagane o 30–40%.

POBIERZ RAPORT:  Ocena korzyści gospodarczych zwiazanych z elastycznym zapotrzebowaniem przemyslowym

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno