zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energia wodna – najintensywniej wykorzystywane źródło odnawialne na świecie

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inne > Energia wodna – najintensywniej wykorzystywane źródło odnawialne na świecie

Energia wodna należy do odnawialnych źródeł energii. Elektrownie wodne generują energię elektryczną, wykorzystując do tego celu energie kinetyczną przepływającej wody.

Płynąca woda w rzece staje się źródłem energii i poprzez zapory, turbiny i strumienie pływowe zostaje wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. Energia wodna ma wysoki stopień sprawności i przekształca 90% energii wodnej w energię użytkową.

Około 16% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywane jest przez energetykę wodną, czyli nieco więcej niż  z energii jądrowej (15%). W Europie – Szwecja i Norwegia są pionierami w dziedzinie energetyki wodnej. Udział energetyki wodnej w pozyskiwaniu energii pierwotnej w przypadku Polski wynosi około 2%.

Czytaj: Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej 

Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2016 roku w Polsce 

Mechanizm działania elektrowni wodnej

Woda zostaje spiętrzona na wysokim poziomie, a następnie spada na łopaty turbiny, które zaczynają się obracać. Turbiny przekazują energię kinetyczną opadającej wody do generatora, który przetwarza ją na energię elektryczną. Rozróżnia się elektrownie wolnobieżne, średniobieżne oraz szybkobieżne – w zależności od wysokości spadku wody. Elektrownie wodne zazwyczaj zawierają stacje transformatorowe, dzięki czemu energia elektryczna wygenerowana z turbin jest dostarczana do sieci elektroenergetycznej.

Energia może być również tymczasowo magazynowana na dużych zbiornikach, w zależności od potrzeb systemu energetycznego. Elektrownie wodne mogą pokrywać zakresy mocy od kilku kilowatów do kilkunastu gigawatów, np. zapora na rzece Jangcy w Chinach, o łącznej mocy 18 GW jest uważana za największą elektrownię na świecie.

Istnieją różne rodzaje elektrowni wodnych:

  • Elektrownia przepływowa – wykorzystująca przepływ rzek,
  • Elektrownia regulacyjna – wykorzystuje zrzut wody ze sztucznej zapory lub jeziora.
  • Elektrownia szczytowo-pompowa,
  • Elektrownia pływowa i elektrownia prądów oceanicznych – z wykorzystaniem ciągłego ruchu wody morskiej

Zasadniczo zapory wodne mają większą pojemność niż elektrownie przepływowe.

Elektrownie wodne na morzach

Pierwsze technologie wytwarzania energii wodnej zostały opracowane w latach 60-tych w celu wykorzystania energii wodnej zawartej w pływach morskich. Technologie te są rozwijane do dnia dzisiejszego. Energia w tego typu elektrowniach wytwarza się dzięki przypływom i odpływom wód mórz i oceanów. Powstają one dzięki zjawisku pływowemu, którego przyczyną są siły grawitacyjne Księżyca i Słońca.

Zobacz też: Prąd rzeki a wykorzystanie energii wodnej

Przykłady elektrowni wodnych w Polsce

Elektrownia wodna we Włocławku jest największą elektrownią przepływową w Polsce o  łącznej mocy 160,2 MW

Rozmieszczenie elektrowni wodnych w Polsce 

Polecamy: Badanie sprawności elektrowni wodnych

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.