zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inne > Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030

Data

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030 koncentruje się na pokazaniu status quo przydomowych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wraz z realną, bazującą na twardych podstawach technologicznych i ekonomicznych, ścieżką ich dynamicznego rozwoju do 2030 roku.

Opracowanie stanowi też próbę sformułowania krajowej technologicznej „mapy drogowej” dla mikroinstalacji OZE, obejmującej przydomowe, małoskalowe źródła wytwarzające energię elektryczną i ciepło.Celem pracy jest określenie ścieżek i priorytetów dla rozwoju poszczególnych mikroinstalacji OZE w ramach szerszej strategii energetyki rozproszonej, która powinna być w sposób przejrzysty wpisana do krajowej polityki energetycznej. Przedstawiono również poziom niezbędnych kosztów (środków publicznych) koniecznych do osiągnięcia zamierzonego celu oraz korzyści płynących z takiego rozwiązania.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.