zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Linie Kablowe Średniego Napięcia z Zastosowaniem Kabli Elektroenergetycznych o Żyłach Miedzianych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Kable energetyczne > Linie Kablowe Średniego Napięcia z Zastosowaniem Kabli Elektroenergetycznych o Żyłach Miedzianych

Data

Przedmiotem opracowania są wytyczne projektowania linii średniego i niskiego napięcia z zastosowaniem kabli elektroenergetycznych o żyłach miedzianych. Wytyczne winny być pomocne przy projektowaniu linii kablowych niskiego i średniego napięcia wykonanych kablami o żyłach miedzianych lub w uzasadnionych przypadkach rozbudowy sieci kablowej wykonanej kablami o żyłach aluminiowych przy użyciu kabli o żyłach miedzianych.

Zakres opracowania obejmuje:

  • określenie podstawowych definicji i pojęć,
  • omówienie zasad identyfikacji kabli z określeniem podstawowych rodzajów i typów wraz z zestawieniem najważniejszych parametrów eksploatacyjnych,
  • zestawienie podstawowych parametrów elektrycznych wybranych kabli elektroenergetycznych,
  • przedstawienie procedury doboru kabli wraz z określeniem parametrów umożliwiających dokonanie wyboru,
  • omówienie rodzajów i doboru osprzętu kablowego dla kabli o żyłach miedzianych na różne napięcia znamionowe,
  • przedstawienie zasad i sposobów projektowania linii kablowych ułożonych w ziemi z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju przeszkód terenowych (obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych) wraz z określeniem sposobów rozwiązywania skrzyżowań i zbliżeń z tymi obiektami,
  • przykłady rozwiązań wprowadzenia kabli na słupy linii napowietrznych,
  • omówienie sposobów rozdziału energii w liniach kablowych,
  • zagadnienia specjalne związane z projektowaniem linii kablowych, a dotyczące: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony od przepięć i skutków wyładowań atmosferycznych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne uzupełnione są materiałami pomocniczymi w postaci: tablic z parametrami wybranych kabli, rysunków i schematów, gotowych rozwiązań poszczególnych fragmentów instalacji, tablic doborów osprzętu, zestawienia instrukcji montażu podstawowych elementów linii kablowych.

Przy opracowaniu wytycznych wykorzystano, w miarę możliwości, ustalenia i zasady ujęte w normach i dokumentach IEC oraz w katalogach i opracowaniach producentów kabli elektroenergetycznych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.