zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Metale bez których zielona rewolucja się nie uda

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Metale bez których zielona rewolucja się nie uda

Zielona gospodarka zazwyczaj przywodzi na myśl tradycyjne materiały odnawialne, takie jak drewno, biomasa, woda i ziemia. Mniej myślimy wtedy o metalach, które odegrały ważną rolę w rewolucji przemysłowej – stal, miedź, żelazo, cyna i aluminium. Mają one jednak ważną rolę do odegrania, szczególnie miedź.

“Metale nieżelazne są absolutnie niezbędne do przejścia Europy na gospodarkę niskoemisyjną ze względu na ich zastosowanie w przełomowych technologiach, takich jak elektromobilność, odnawialne źródła energii i baterie” – powiedział Guy Thiran, dyrektor generalny stowarzyszenia przemysłu metalurgicznego Eurometeaux z siedzibą w Brukseli. – Mają one do odegrania zasadniczą rolę w strategii gospodarki obiegowej, zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2015 r. – powiedział Thrian cytowany przez portal euractiv.com.

CZYTAJ TAKŻE: Transport ciężarowy. Dlaczego zeroemisyjność się opłaci?

Zgodnie z globalnymi prognozami OECD dot. zapotrzebowania na materiały do 2060 r. światowy popyt na metale nieżelazne wzrośnie szybciej niż na jakikolwiek inny surowiec – z 7 do 19 gigaton rocznie do roku 2060.

Pojazdy elektryczne, mające kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji z transportu, będą również potrzebowały wielu nowych materiałów, których nie wymagają konwencjonalne samochody. Według badań zleconych przez International Copper Association, ponad 100 000 ton miedzi będzie potrzebne do zbudowania 40 milionów punktów ładowania potrzebnych do obsługi pojazdów elektrycznych wchodzących na rynek do 2027 roku. Miedź jest stosowana w portach kabli ładujących, ładowarkach i okablowaniu do paneli elektrycznych.

Katia Lacasse, dyrektor ds. zdrowia, środowiska i zrównoważonego rozwoju w Europejskim Instytucie Miedzi, powiedziała dla euractiv.com, że elektryfikacja transportu będzie ogromnym motorem wzrostu wykorzystania miedzi. “Na przykład typowy średniej wielkości pojazd elektryczny zawiera około 60 kg miedzi, w porównaniu do około 20 kg miedzi znajdujących się w tradycyjnym samochodzie spalinowym” – powiedziała.

Aluminium także ma do odegrania ważną rolę w elektromobilności, ze względu na swoją niską wagę. Lżejszy samochód wykonany z aluminium zużywa mniej paliwa niż samochód wykonany z innych materiałów.

Komisja ustanowiła Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji i Surowców, która skupia przedstawicieli przemysłu, służb publicznych, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Dostarcza ono Komisji, rządom krajowym i przedsiębiorstwom wskazówek, w jaki sposób sprostać wyzwaniom związanym z zapotrzebowaniem na surowce.

ZOBACZ: COP24 w Katowicach. “Mamy rozwiązania, które poprawią efektywność energetyczną”

W listopadzie 2018 roku zorganizowano Tydzień Surowców, gdzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji i Surowców. “Im więcej ekologicznych technologii wykorzystujemy, tym więcej surowców będziemy potrzebować”- mówił Peter Handley, szef działu surowców w Komisji. “Na przykład turbina wiatrowa o mocy 3 megawatów zawiera 335 ton stali, 4,7 tony miedzi, 1200 ton betonu, 3 tony aluminium, 2 tony pierwiastków ziem rzadkich, jak również cynk i molibden”.

Dodał też, że “produkcja i konsumpcja przesuwają się w kierunku krajów wschodzących i rozwijających się, które charakteryzują się wyższym popytem niż w Europie. W ciągu ostatnich dwóch dekad Azja, a zwłaszcza Chiny, stały się głównym producentem i użytkownikiem surowców”.

ZOBACZ TAKŻE: Innowacje niezbędne dla polskiej energetyki

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, Komisja zwiększyła finansowanie prac nad europejskimi źródłami surowców. Gdy w latach 2007-2013 na badania nad surowcami przeznaczono zaledwie 180 mln EUR, w ramach programu “Horyzont 2020” na lata 2014-2020 przydzielono 600 mln EUR. Pieniądze te są przekazywane w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w zakresie surowców, które ma na celu zwiększenie udziału przemysłu w PKB UE do około 20% do 2020 r.

Jean-Pierre Schweitzer z EEB jest ostrożny wobec strategii polegającej na zwiększonym wydobyciu metali nieżelaznych.

“To trochę tak, jak termin “zrównoważony rozwój” – “gospodarka obiegowa” może być interpretowany na wiele różnych sposobów przez różne podmioty” – powiedział. “Z mojej perspektywy gospodarka obiegowa powinna przede wszystkim polegać na ograniczeniu zużycia materiałów i odpadów”.

ZOBACZ TAKŻE: Rozwój OZE. Bez miedzi ani rusz

Przedstawiciele przemysłu podkreślają jednak, że emisja C02 podczas wytwarzania tych metali jest obniżana poprzez różne działania. Jednym z przykładów jest współpraca Aurubis-enercity w Hafencity w Hamburgu, gdzie nadwyżka ciepła przemysłowego z produkcji miedzi jest kierowana do sieci energetycznej. Producenci miedzi są również zaangażowani w platformy innowacyjne, takie jak “Copper-Based Electrochemical Solutions” (CuBES) w celu redukcji emisji.

Miedź: ważny metal w procesie transformacji energetycznej

Poza tym miedź poprawia efektywność energetyczną produktów i systemów oraz wspiera elektryfikację transportu, ogrzewania i chłodzenia.

Z szacunków Europejskiego Instytutu Miedzi wynika, że każdy kilogram miedzi użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do 50 000 kWh, obniżając koszty od 60 do 6000 EUR na poziomie UE. Pozwala to również na ograniczenie wydatków. W przypadku intensywnie używanych urządzeń elektrycznych, takich jak przewody, transformatory czy napędy elektryczne, łączna wartość strat energii w całym cyklu eksploatacji wielokrotnie przekracza cenę ich zakupu.

CZYTAJ TAKŻE:

Systemy fotowoltaiczne. Jak zwiększyć efektywność energetyczną?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno