zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź i jej właściwości. Raport – zastosowanie w elektryce

Strona główna > Wszystkie publikacje > Charakterystyka stopów Cu/Al > Miedź i jej właściwości. Raport – zastosowanie w elektryce

Bezpieczeństwo to bardzo ważna kwestia w budownictwie. Właściwie zaprojektowana sieć elektryczna, w tym odpowiednio wykonana instalacja i oprzewodowanie, mają zasadniczy wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w budynku (czy też ograniczenie potencjalnych zagrożeń).

Niniejsza publikacja opisuje właściwości elektryczne i mechaniczne miedzi i stopów miedzi o wysokiej przewodności, które są przeznaczone do zastosowań elektrycznych. Jest on skierowany przede wszystkim do inżynierów elektryków, a nie metalurgów, ale daje podstawowe informacje potrzebne do zrozumienia wymagań dotyczących przetwarzania stopów.

ZOBACZ:10 istotnych powodów stosowania miedzi

Wysoka przewodność miedzi jest najlepszym wyborem dla przewodów elektrycznych luzem, takich jak kable, uzwojenia silników i szyny zbiorcze, ale istnieje wiele akcesoriów elektrycznych, takich jak końcówki, złącza, styczniki i wyłączniki, gdzie inne właściwości materiałów są równie ważne lub ważniejsze. Dla tych zastosowań dostępna jest bardzo szeroka gama stopów miedzi, na przykład o zwiększonej wytrzymałości, odporności na rozluźnienie naprężeń lub pełzanie, przy zachowaniu doskonałej przewodności.

Miedź ma najwyższą przewodność spośród wszystkich metali nieszlachetnych. To w połączeniu z wysoką ciągliwością, średnią wytrzymałością, łatwością łączenia i dobrą odpornością na korozję sprawia, że miedź jest pierwszym wyborem jako przewodnik do zastosowań elektrycznych.

POLECAMY: Zastosowanie miedzi w instalacjach elektrycznych

Miedź o wysokiej przewodności jest najbardziej powszechną formą metalu i jest powszechnie dostępna w stałej, wysokiej jakości. Jest to pierwszy wybór do produkcji przewodów masowych, takich jak kable, szyny zbiorcze, uzwojenia transformatorów oraz stojany i wirniki silników.

Jednak w przypadku innych zastosowań elektrycznych, takich jak części złączy i przewodów trakcyjnych, właściwości mechaniczne mogą wymagać poprawy poprzez dodanie odpowiednich pierwiastków stopowych. Łatwość, z jaką miedź może formować stopy z innymi elementami powoduje dostępność bardzo szerokiej gamy materiałów odpowiednich dla wszystkich zastosowań elektrycznych.

ZOBACZ CAŁY RAPORT MIEDŹ- ELEKTRYKA-RAPORT

 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.