zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Instalacje elektryczne w budynkach > Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

Data

Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia instalacji opisane są w normie N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”

Modernizowane instalacje powinny uwzględniać również instalacje niskoprądowe takie jak: instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa, czy instalacja telewizyjna. W bardziej rozbudowanych instalacjach mogą wystąpić m.in. następujące systemy:

  • system telewizji przemysłowej CCTV dozorujący najczęściej teren zewnętrzny przyległy do budynku oraz wjazdy/ wejścia na teren posesji;
    system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w mieszkaniach połączony z wybraną firmą ochroniarską;
  • instalacja domofonowa/wideofonowa zintegrowana z systemem kontroli dostępu w oparciu o czytniki kart zbliżeniowych;
  • system sterowania oddymianiem w klatkach schodowych oparty o centralę sterującą oraz czujki pożarowe i przyciski oddymiania zainstalowane w obrębie klatek schodowych;
  • system sygnalizacji pożarowej – przeważnie stosowany w garażach podziemnych w zależności od wielkości strefy pożarowej.

Opierając się na obowiązujących przepisach, normach oraz innych opracowaniach podjęliśmy próbę omówienia zagadnień i problemów związanych z opracowaniem projektu modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte budynki mieszkalne 5 i 11 kondygnacyjne, wymagające modernizacji istniejących instalacji: elektrycznej i teletechnicznej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.