zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Niemiecki miks wytwarzania energii elektrycznej w roku 2050

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Niemiecki miks wytwarzania energii elektrycznej w roku 2050

Data

W wyniku badań połączonych niemieckich Akademii Nauk opublikowany został raport w projekcie ESYS – Przyszłość systemu energetycznego – „Opcje sprawnego i elastycznego systemu energetycznego 2050.”

Produkcja energii elektrycznej w Niemczech w roku 2050 kształtować się będzie średnio na poziomie 600-650 TWh rocznie, co odpowiada w przybliżeniu produkcji energii elektrycznej w roku 2013. W scenariuszach charakteryzujących sie dużą ilością OZE dominuje głownie energia wiatrowa, co wynika ze znacznie większej sprawności jej wytwarzania i większej niezawodności wyrażonej poprzez dwu, a nawet czterokrotnie wyższą ilość godzin użytkowania mocy szczytowej w roku.

Badania wskazują, że w roku 2050 można sobie „wyobrazić” system energetyczny w Niemczech, który może zapewnić 80 proc. redukcji CO2 przy spełnieniu warunków umiarkowanego wzrostu cen energii. Również takie aspekty jak konieczności rozbudowy i zmian struktury sieci czy akceptacji społecznej proponowanych rozwiązań nie będą miały negatywnego – również monetarnie – widocznego wpływu na proponowane rozwiązania. Brak rozbudowy sieci może jednak doprowadzić do zróżnicowania taryf na energię elektryczną na terenie Niemiec i podział na trzy strefy cenowe.

Badania te dotyczyły tylko rozwoju systemu energetycznego Niemiec (w sektorze wytwarzania energii elektrycznej) dlatego też trudno jest powiedzieć o wpływie tych wyników na ew. rozwiązania w krajach sąsiadujących z Niemcami (np. w Polsce).

Z wyników widać jednak wzrost zapotrzebowania na wymianę energii (import) w perspektywie roku 2050. Stwarza to szanse dla współpracy w dziedzinie wymiany energii elektrycznej. Jaka ona miałaby być zależy od polskiego scenariusza na miks energii 2050. Dopiero gdy będzie taki scenariusz znany, można np. starać się dopasować lub skoordynować te scenariusze.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.