zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Linie napowietrzne > Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

Data

Historycznie pierwsze przewody elektroenergetyczne do linii napowietrznych wykonywano z miedzi. Jednakże od początku wieku XX, gdy miedź stała się pierwiastkiem strategicznym, do linii napowietrznych wkroczyło aluminium. Sukces aluminium w elektroenergetyce napowietrznej był możliwy z jednej strony dzięki opracowaniu w końcówce XIX wieku tańszej metody Halla-Heroulta otrzymywania tego metalu przez elektrolizę, z drugiej zaś dzięki cechom fizykochemicznym aluminium, predestynującym ten materiał jako surowiec przewodów do linii napowietrznych. Masowe zastosowanie aluminium napotkało jednak szybko na barierę związaną z ograniczoną wytrzymałością mechaniczną i skłonnością do pełzania tego materiału i w efekcie zaczęto wzmacniać przewody stalą. Zbiegło się to z opracowaniem technologii wytwarzania wysokowytrzymałych stalowych drutów patentowanych. W ten ewolucyjny sposób ponad 100 lat temu powstały dominujące w liniach napowietrznych do dziś przewody stalowo-aluminiowe. Przewody stalowo-aluminiowe pomimo szeregu zalet posiadają również istotne mankamenty wynikające z dużego ciężaru, słabej przewodności elektrycznej, dużej podatności na korozję i skłonności magnesowania stalowego rdzenia nośnego. Te mankamenty stanowiły genezę próby powrotu do rozwiązań mono-materiałów takich jak przewody miedziane, czy aluminiowe. W efekcie powstały jednorodne przewody ze stopów aluminium wykorzystujące zaletę niskiej gęstości materiału, a równocześnie o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Obecnie na dużą skalę do linii napowietrznych wdraża się przewody o konstrukcjach specjalnych. Są to przewody wysokotemperaturowe, które umożliwiają podwyższenie zdolności przesyłowych linii.

W pracy przedstawiono nową koncepcję napowietrznych przewodów elektroenergetycznych wykorzystujących rdzenie nośno-przewodzące wykonane ze stopów Cu-Ag charakteryzujących się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych i elektrycznych (Rm>1000MPa, >75%IACS). Nowe rodzaje przewodów umożliwiają przesył energii elektrycznej w temperaturze roboczej do 150ᵒC w warunkach istotnie podwyższonej obciążalności prądowej w porównaniu do obecnie stosowanych typów przewodów. Proponowane rozwiązanie umożliwia obniżenie strat przesyłu energii elektrycznej do 40% w zależności od zastosowanego typu przewodu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.