zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowatorski projekt RIGRID. Cele i korzyści oraz wartość dla miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Nowatorski projekt RIGRID. Cele i korzyści oraz wartość dla miedzi

Data
Tagi

Projekt Rigrid jest poligonem do testowania układów zasilania obszarów wiejskich, alternatywnych w stosunku do rozwiązań oferowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz demonstracją takich rozwiązań. Źródłem energii w tych układach są OZE, zwłaszcza niskoskalowe, takie jak panele PV oraz perspektywicznie turbiny wiatrowe czy biogazowe układy kogeneracyjne.

Wzorcem, z którego czerpana jest inspiracja jest gmina Dardesheim w Niemczech, która modelowo realizuje własne potrzeby energetyczne i zarabia na OZE, głównie energii z wiatru. Takie podejście skutkuje zdecydowaną poprawą ciągłości zasilania odbiorców lokalnych, zwłaszcza obszarów wiejskich i zasilanych tylko z jednej linii SN, takich jak Puńsk. Dodatkowo testowane algorytmy zasilania mogą obniżyć koszty zaopatrzenia w energię.

Miedź jest beneficjentem OZE, gdyż do budowy takich elektrowni i wyprowadzenia z nich mocy, zużywa się kilkukrotnie więcej miedzi w przeliczeniu na jednostkę mocy niż w elektrowniach węglowych. Rigrid testuje różne schematy zasilana, włącznie z pracą wyspową, wspomaganą magazynem energii. Zarówno rozbudowa sieci lokalnej wymagana do zapewnienia wielotorowego zasilania jak i magazyny energii wymagają również stosowania miedzi. Kable, transformatory, rozdzielnice, układy energoelektroniczne wymagają stosowania miedzi w ilości od 1 do 3 ton na przyłącze lokalne o mocy 1 MW, natomiast 10% masy baterii litowo jonowej to miedź.

Reasumując, miedź wykorzystywana w OZE, rozbudowie sieci lokalnych, nowoczesnym sterowaniu i magazynowaniu.

Korzyści dla lokalnej społeczności i potencjalnych inwestorów wynikające z realizacji projektu RIGRID

Opracowane w projekcie RIGRID narzędzia do wprowadzania rozwiązań typu Smart Grid na obszarach wiejskich będą miały bezpośrednie przełożenie zarówno na cele biznesowe przyszłych inwestorów, jak i korzyści ze strony gminy i jej mieszkańców. Pozwolą planować rozmieszczenie nowych instalacji OZE, uwzględniając trzy kluczowe aspekty: techniczny, ekonomiczny i społeczny.

Dzięki interaktywnemu narzędziu do planowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych możliwe będzie wcześniejsze, testowe sprawdzenie różnych kontekstów budowy nowej instalacji PV czy elektrowni wiatrowej w określonym miejscu.

Pozwoli ono zbadać, czy proponowana infrastruktura energetyczna będzie zapewniać niezawodną i ciągłą dostawę energii odbiorcom, a także w jaki sposób „wpisze się” w konkretną lokalizację i otoczenie.

Ma to duże znaczenie przy konsultacjach z lokalną społecznością. Da również odpowiedź, jaka wielkość i moc magazynu energii czy instalacji OZE będzie uzasadniona technicznie i ekonomicznie, a także jakie efekty może przynieść taka inwestycja.

Aspekt techniczny:

• ustalenie najlepszego rozmieszczenia nowych instalacji OZE,
• zapewnienie efektywnej pracy mikrosieci,
• integracja OZE z lokalnym systemem elektroenergetycznym,
• wzrost niezawodności zasilania – większe bezpieczeństwo i niezawodność dostaw dla gminy.

Aspekt ekonomiczny:

• zweryfikowanie przez potencjalnego inwestora sensowności i opłacalności konkretnej inwestycji,
• zachęcanie nowych inwestorów do rozwijania lokalnych, ekologicznych sieci inteligentnych,
• zwiększenie atrakcyjności regionu dla nowych inwestycji,
• wzrost oferty korzystnej energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, a co za tym idzie – tańszy

prąd.

Aspekt społeczny:

• pokazanie, w jaki sposób nowa instalacja „wpisze się” w konkretne otoczenie – wzrost społecznej akceptacji dla nowych projektów inteligentnych sieci elektroenergetycznych bazujących na OZE,
• możliwość uczestniczenia mieszkańców w procesie planowania inwestycji,
• tworzenie nowych miejsc pracy przy powstających inwestycjach, zmniejszenie bezrobocia,
• wsparcie w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu,
• zmniejszenie emisji CO2 i śladu węglowego – większa dbałość o środowisko naturalne i odpowiednie warunki życia mieszkańców.

ZOBACZ TAKŻE: Innowacyjny projekt RIGRID. Nowy wymiar planowania i zarządzania energią 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno