zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowoczesne systemy oświetlenia pomieszczeń

Strona główna > Wszystkie publikacje > Automatyka budynków > Nowoczesne systemy oświetlenia pomieszczeń

Systemy automatyki budynków i domów mieszkalnych spotykają się z coraz większą aprobatą. Ich funkcjonalność obejmująca między innymi optymalne zarządzanie energią pozwala na redukcję kosztów zużycia energii oraz wpływa na komfort życia. Należy tutaj przedstawić systemy oświetleniowe, które dynamicznie dostosowują natężenie światła do zewnętrznych warunków oraz typowych zachowań użytkowników. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania autonomicznego systemu sterowania oświetleniem w pojedynczych pomieszczeniach. Takie rozwiązanie daje możliwość rozszerzania funkcjonalności systemu w obrębie jednego pomieszczenia bez konieczności stosowania scentralizowanego sterowania obejmującego całe mieszkanie lub dom.

Pełna modernizacja istniejącego domu, włączając inteligentne technologie gospodarki energetycznej i automatyki domowej może być czasem przytłaczająca dla właścicieli i użytkowników obiektu, zarówno pod względem kosztów jak i złożoności systemu. Ponieważ oszczędności energii z wykorzystaniem systemów automatyki w pojedynczych pomieszczeniach mogą być znaczące, warto rozważyć zastosowanie takich rozwiązań jako mniej kosztownych i mniej skomplikowanych.

W przeciwieństwie do systemów, które są zainstalowane w całym domu za pomocą okablowania strukturalnego i instalacji przesyłu danych, systemy jednopokojowe mogą być stosowane bez konieczności ingerencji w już istniejące instalacje. Podczas gdy są one często ograniczone funkcjonalnie, wiele z tych systemów może być później rozbudowane.

Przykładem skutecznego rozwiązania systemu jednopokojowego jest automatyka oświetlenia. Wiele systemów sterowania oświetleniem oferuje automatyczny pomiar czasu, aby dostosować oświetlenie na podstawie ustawień użytkownika. Niektóre z bardziej nowoczesnych systemów używają dedykowanych czujników do sterowania oświetleniem.

Pomieszczenie może być oświetlone zarówno światłem naturalnym jak i światłem sztucznym. „Zbieranie” światła naturalnego jest terminem używanym do opisania wykorzystania światła dziennego celem uzupełnienia sztucznego oświetlenia pokoju w godzinach dziennych. Niektóre rozwiązania łączą działanie regulatorów oświetlenia z automatycznymi zasłonami okiennymi. Inne natomiast oferują systemy modułowe, które można uruchomić w jednym pokoju i rozbudować o dodatkowe pomieszczenia.

Systemy te mogą być połączone w technologii sensorów zwiększając ich elastyczność. Czujniki światła dziennego można stosować w celu określenia poziomu światła, automatycznie dostosowując ilość sztucznego oświetlenia w pomieszczeniu poprzez płynną regulację. Ten system działa również z sensorami ruchu w celu określenia obecności osób w pomieszczeniu, odpowiednio dostosowując natężenie światła. Nowoczesne regulatory oświetlenia są kompatybilne z funkcją sterowania LED lub oświetlenia fluorescencyjnego.

Rozwiązanie systemów jednopokojowych znajduje zastosowanie w wielu przypadkach: małe domy z dużym obszarem centralnym będącym lokalizacją większości czynności domowych; sale lekcyjne, pracownie, pomieszczenia wykazujące się wysokim poziomem światła naturalnego; większe, starsze domy, które mogą być z natury nieefektywne energetycznie i są jednocześnie trudne do automatyzacji. Najważniejsze jest to, że wśród nowych produktów na rynku istnieją tańsze rozwiązania, które mogą zwiększać efektywność energetyczną oświetlenia w wygodny i zautomatyzowany sposób.

W dalszej części artykułu przedstawione zostały możliwości oświetlenia budynków mieszkalnych przy pomocy technologii OLED. Opisano ogólną zasadę działania takiego oświetlenia oraz różnice między konwencjonalnym, punktowym oświetleniem pomieszczeń a technologią OLED. Przeanalizowane zostały także aktualne i przewidywane ceny takich urządzeń oświetleniowych oraz możliwości zastosowania OLED.

Innym tematem dotyczącym nowoczesnych systemów oświetlenia mieszkań jest umiejscowienie źródła światła w pomieszczeniu, m.in. w kuchni. Przedstawione zostały zalety punktowego oświetlenia miejsca pracy, jako rozwiązania praktycznego i energooszczędnego. Wymienione zostały technologie umożliwiające realizację takiego oświetlenia.

W ostatniej części artykułu opisano problemy związane z regulacją jasności oświetlenia CFL (Compact Fluorescent Light).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.