zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ocena korzyści gospodarczych związanych z elastycznym zapotrzebowaniem przemysłowym

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Ocena korzyści gospodarczych związanych z elastycznym zapotrzebowaniem przemysłowym

Przed europejskim systemem energetycznym stoją nowe wyzwania związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla spowodowane troską o bezpieczeństwo energetyczne i środowisko naturalne. Zasadniczo większość źródeł niskoemisyjnych charakteryzuje się jednak zmiennością, nieciągłością i brakiem kontroli, co stwarza poważne wyzwania w zakresie zrównoważenia systemu i powoduje spadek wydajności konwencjonalnego wytwarzania energii i/lub ogranicza możliwości jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych.

Ponadto oczekuje się, że poziom ograniczenia emisji dwutlenku węgla w transporcie i ciepłownictwie znacznie się zwiększy, prowadząc do konieczności poczynienia znacznych inwestycji w nowe, niewykorzystane dotąd moce wytwórcze i sieciowe. W tym kontekście elastyczność zapotrzebowania przemysłowego może pozwolić na znalezienie oszczędniejszych metod redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez wsparcie zrównoważenia systemu i redukcję zapotrzebowania szczytowego.

Przedstawienie elastyczności zapotrzebowania przemysłowego

Elastyczność określa zdolność odbiorców przemysłowych do zmiany wzorców korzystania z energii elektrycznej. Należy podkreślić, że takie modyfikacje nie wiążą się na ogół z redukcją/ zwiększeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej, lecz raczej ze zmianą/redystrybucją jej zużycia w czasie — większość odbiorców przemysłowych wymaga bowiem określonej ilości energii do realizacji procesów.

Oznacza to, że całkowite zużycie energii elektrycznej w pewnym czasie (np. w ciągu dnia) nie może się znacząco zmieniać, ale w tych samych granicach okresy, w których energia elektryczna jest dostarczana, mogą zmieniać się elastycznie. Oznacza to, brak wpływu na działalność odbiorców przemysłowych.

Ponieważ elastyczność poszczególnych zakładów przemysłowych różni się znacznie w zależności od ich działalności, instalacji technicznych i procesu produkcyjnego, jak również poglądów, preferencji i wymagań ich właścicieli i operatorów, autorzy opracowania zastosowali ogólny, procesowo-agnostyczny model elastyczności zapotrzebowania przemysłowego.

Zgodnie z tym modelem zapotrzebowanie odbiorcy przemysłowego na energię elektryczną można w dowolnym czasie zredukować/zwiększyć w stosunku do poziomu bazowego w ramach limitu proporcjonalnego α (0 ≤ α ≤ 100%), o ile całkowita redukcja zapotrzebowania jest równa całkowitej wielkości wzrostu zapotrzebowania w ciągu dnia. Przykładowo α = 0% oznacza, że zapotrzebowanie odbiorców przemysłowych nie wykazuje elastyczności w czasie, a α =100% oznacza, że całe zapotrzebowanie może zmienić się w czasie.

POBIERZ CAŁY RAPORT: Ocena korzyści gospodarczych zwiazanych z elastycznym zapotrzebowaniem przemyslowym

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.