zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Odpowiedź strony popytowej na poziomie OSD. Korzyści wynikające z elastyczności popytu dla OSD.

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Odpowiedź strony popytowej na poziomie OSD. Korzyści wynikające z elastyczności popytu dla OSD.

Wraz z głęboką transformacją systemu elektroenergetycznego w Europie, pojawiają się nowe wyzwania dla operatorów systemu dystrybucyjnego, zapewniających bezpieczną i ekonomiczną pracę sieci. Coraz ważniejszym i cenniejszym środkiem wspomagającym utrzymanie stabilności systemu, staje się elastyczność odbiorców.

Raport SEDC przedstawia elastyczność popytu jako inteligentną oraz efektywną właściwość systemu, która może zostać wykorzystana w procesie zarządzania siecią dystrybucyjną. Autorzy omawiają zmiany regulacyjne konieczne do wymuszenia na operatorach sieci dystrybucyjnej najlepszego wykorzystania programów DSR.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.