zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ograniczanie obciążeń szczytowych systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu zasobów popytowych sterowanych strefami cenowymi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Ograniczanie obciążeń szczytowych systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu zasobów popytowych sterowanych strefami cenowymi

Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elekrtycznej w Polsce ze względu na starzejącą się infrastrukturę wytworczą jak i ograniczone plany rozwojowe w zakresie budowy nowych jednostek wytworczych, jest oceniany jako raczej niski. W okresie lata 2015 roku operator systemu przesyłowego w Polsce został zmuszony do wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej poprzez zastosowanie stopni zasilania, będących awaryjnym rozwiązaniem służącym do ograniczania poboru mocy przez dużych odbiorców, dla uniknięcia poważnej awarii systemowej. W związku z brakiem wystarczających rezerw wytwórczych w systemie podjęto analizę możliwości wdrożenia programu sterowania popytem opartego o wprowadzenie krytycznej stawki usług przesyłowych dla odbiorców z sektora gospodarstw domowych. Wykorzystując typowe obciążenia godzinowe tej grupy odbiorców przedstawiono zależności pozwalające na zaprojektowanie właściwych bonifikat dla uczestników programu pozwalających na efektywną rekrutację uczestników programu. W ten sposób neutralny dla całości systemu opłat taryfowych, można wykreować zmienność obciążeń godzinowych analizowanej grupy odbiorców. Autorzy publikacji podejmują zagadnienie wspomagania bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu odpowiedzi strony popytowej na sygnały dotyczące opłat za usługi przesyłowe i dystrybucyjne przenoszonych przez stawki jednostkowe za świadczenie usług. Zwrócono uwagę na synergie celów operatorów sieciowych i sprzedawców energii w realizacji programu prowadzącą do osiągania obopólnych korzyści.

Zagadnienia poruszone w artykule zostały zaprezentowane na tegorocznej konferencji naukowo-technicznej „Blackout 2016”.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.