zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii elektrycznej złożonego z RZE i OZE z zastosowaniem systemu ciągłego monitorowania jakości energii elektrycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inne > Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii elektrycznej złożonego z RZE i OZE z zastosowaniem systemu ciągłego monitorowania jakości energii elektrycznej

Z koncepcją smart grids silnie związane jest wykorzystanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, wdrażanie na szeroką skalę systemów pomiarowych typu smart metering, stosowanie narzędzi informatyczno-telekomunikacyjnych oraz technologii energoelektronicznych. Przyczynia się to do zmiany sposobu pracy systemu elektroenergetycznego oraz otwiera nowe możliwości dla szerokorozumianego rynku elektroenergetycznego. W referacie przedstawiono wybrane prace wykonane w ramach realizacji projektu POIG wspartego finansowo przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne”. W ramach realizacji projektu podjęto różnego rodzaju działania m.in. zbudowano wirtualne, hybrydowe źródło energii elektrycznej złożone z rozproszonych i odnawialnych źródłach energii. Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywana jest energia wiatru, wody, promieniowania słonecznego oraz biogaz, będący ubocznym produktem oczyszczania ścieków. Zatem produkcja realizowana jest z wykorzystaniem turbin wiatrowych, turbiny wodnej, paneli fotowoltaicznych oraz zespołu silnik biogazowy – generator synchroniczny. Poszczególne jednostki wytwórcze zlokalizowane są na terenie całego kraju. W punktach przyłączenia obiektów do systemu elektroenergetycznego zainstalowane zostały analizatory jakości energii elektrycznej klasy A. Integrację całego sytemu zrealizowano z wykorzystaniem systemu pomiarowego dedykowanego do ciągłego monitorowania parametrów pracy sieci elektroenergetycznych, w tym wskaźników pozwalających na analizę i ocenę jakości energii elektrycznej. W referacie przedstawiono strukturę całego systemu wirtualnego, hybrydowego źródła energii oraz charakterystykę pracy wykorzystywanych instalacji wytwórczych. Zaprezentowano również wirtualny bilans energetyczny z uwzględnieniem energii konsumowanej przez dużego odbiorcę instytucjonalnego.

Niniejsza praca powstała w ramach projektu pt. „Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1 – Projekty Rozwojowe.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.