zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Pasywne i aktywne sposoby eliminacji odkształcenia napięcia

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Pasywne i aktywne sposoby eliminacji odkształcenia napięcia

Data

Przyczyną odkształcenia napięć i prądów w danym punkcie systemu elektroenergetycznego jest powszechne stosowanie układów energoelektronicznych oraz dużych odbiorników asymetrycznych (np. piece łukowe, indukcyjne), które są nieliniowe i niestacjonarne. W krajach wysoko rozwiniętych, z nowoczesną technologią przemysłu około 70% produkowanej energii elektrycznej przekształca się przy użyciu układów energoelektronicznych. Szacuje się, że w USA w 1992r. 15%-20% energii elektrycznej zużywały odbiorniki nieliniowe, natomiast w 2001r. było to już 60%-80%. Wzrost liczby odbiorników energoelektronicznych (odbiorników nieliniowych) przyczynił się do znacznego zwiększenia poziomu zawartości wyższych harmonicznych oraz uwidocznił ich negatywny wpływ na sieć zasilającą.

Nową jakością w dziedzinie wyższych harmonicznych jest fakt, że w coraz większym stopniu rolę dominujących źródeł wh pełnią nie odbiorniki przemysłowe, lecz rozproszone odbiorniki komunalne o małych mocach jednostkowych, lecz występujące w bardzo dużej liczbie. Ich łączne negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą uwidacznia się szczególnie w porze wieczornego szczytu obciążeniowego.

Redukcja wartości wh napięcia, tym samym redukcja skutków ich obecności, to zespół technicznych działań dotyczących każdego z trzech elementów środowiska elektromagnetycznego: źródła zaburzenia, odbiornika oraz układu sprzęgającego odbiornik ze źródłem harmonicznych. Błędem jest obarczanie odpowiedzialnością za złą jakość energii elektrycznej wyłącznie końcowych jej odbiorców i zmuszanie wyłącznie ich do ograniczenia wartości generowanych harmonicznych.

Również dostawca energii powinien wśród wielu różnych działań prowadzić ciągłą kontrolę poziomu odkształcenia napięcia, aby wykluczyć niebezpieczeństwo jego rezonansowego wzrostu. Rozwiązania techniczne podejmowane w celu redukcji wartości generowanych harmonicznych zależą od rodzaju odbiornika. Dotyczą, bowiem zmian w jego strukturze lub zmian technologicznych. Przykładowo w przypadku pieca łukowego jest to cały zespół działań zmierzających do „uspokojenia” pracy pieca.

W obliczu intensywnego wzrostu harmonicznych zanieczyszczeń w sieciach zasilających oraz wad tradycyjnych metod redukcji ich negatywnych skutków, zaistniała potrzeba opracowania elastycznego, dynamicznego oraz „samodostrajającego się” urządzenia umożliwiającego eliminację zaburzeń i zakłóceń oraz poprawę parametrów pracy sieci elektroenergetycznych. Urządzenie to znane jest jako energetyczny filtr aktywny EFA.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.