zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Plan Rozwoju Technologii: Magazynowanie Energii

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Plan Rozwoju Technologii: Magazynowanie Energii

Urządzenia magazynowania energii są ważnym elementem systemu elektroenergetycznego i mogą pełnić istotną role w dążeniu do generacji niskoemisyjnej. Technologie magazynowania pozwalają na rozdzielenie generacji i zapotrzebowania na energię, stanowiąc cenny element system z punktu widzenia operatora. W wielu przypadkach zastosowanie magazynowania energii w dzisiejszym systemie jest konkurencyjnym rozwiązaniem. Jednak warunki regulacyjne i rynkowe często są niedopasowane do usług dostarczanych przez magazyny energii. Ponadto niektóre technologie ą zbyt drogie w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi (elastyczna generacja i nowe sieci przesyłowe).

Jednym z głównych celów Planu Rozwoju jest zrozumienie i komunikacja wartości magazynów energii dla podmiotów systemu elektroenergetycznego. Uwzględniono aktualny stan wdrożenia i rozwój w kontekście systemu elektroenergetycznego dziś i w przyszłości, patrząc z perspektywy całego systemu, a nie oddzielnych technologii magazynowania.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno