zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Film: Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia wiatrowa Offshore > Film: Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

Na  Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej zaprezentowano i poddano pod dyskusję najnowsze, pełne wyniki naszych analiz, w zakresie potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku, a także przedstawiono nowy program działania prowadzący do wykorzystania tego potencjału. Konferencja miała miejsce w dniach 28 lutego do 1 marca 2018 roku. Europejski Instytut Miedzi jest parneterem FNEZ w zakresie promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

 

Najważniejsze wnioski jakie tam zapadły to m.in.:

1.  Inwestycje  energetycznenaMorzu Bałtyckim powinny odegrać kluczową rolę w procesie modernizacji polskiej energetyki i re industrializacji polskiej gospodarki w latach 202 0-2030:

  • Gazociąg  morski Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminal a LNG zapewnią wieloletnie bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego,w ilości pozwalającej na rozwój energetyki gazowej, która zapewni elastyczność systemu niezbędną dla większego w nim udzialu niestabilnych źródeł  OZE.
  • Transgraniczne, morskie sieci przesyłowe energii elektrycznej, mogą odegrać zasadniczą rolę w integracji
    bałtyckiego rynku energii, zapewnieniu dostaw energii w okresimożliwych niedoborów mocy, a także zwiększyć możliwości odbioru i bilansowania energii z morskich farm w iatrowych.

Morska energetyka wiatrowa oprócz zapewnienia dostaw niemisyjnej i stabilnej, odnawialnej energii elektrycznej oraz kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy oznacza również zapotrzebowanie na surowce takie jak miedź. Na morską farmę wiatrową o mocy 1 GW szacuje się zapotrzebowanie rzędu 6 tys. ton miedzi w kablach, maszynach elektrycznych, systemach odgromowych i układach energoelektronicznych w układach przesyłu mocy. Oznacza to dodatkową korzyść dla polskich przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych. Polska spółka KGHM w 2016 r. była 6. pod względem wielkości producentem miedzi na świecie.

Eksperci FNEZ przygotowali raport „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce”. Czytamy w nim m.in., że:

• Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW.

8 GW MFW, w połączeniu z równoległym rozwojem energetyki gazowej na poziomie 4-5 GW i budową transgranicznej morskiej sieci przesyłowej o mocy 1,5-2 GW może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2025-2035, pozwalając na zastąpienie ubytków mocy węglowych nie spełniających standardów BAT, oraz zapewniając osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

• Elektrownie wiatrowe na polskich obszarach morskich będą pracować przez około 8050 godzin w roku (91,9%), z czego około 5800 godzin w roku w przedziale umożliwiającym osiągnięcie pełnej mocy (66,5%).

• Morskie farmy wiatrowe o mocy 8 GW mogą zaspokajać ok 20% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Więcej informacji w raporcie.

ZOBACZ TAKŻE: Morska energetyka wiatrowa. W Europie rośnie na potęgę, co z Polską?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno