zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Potencjał farm fotowoltaicznych w Polsce – analiza Europejskiego Instytutu Miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Potencjał farm fotowoltaicznych w Polsce – analiza Europejskiego Instytutu Miedzi

Z roku na rok fotowoltaika w Polsce zyskuje coraz większą popularność, a farmy fotowoltaiczne stały się nowym rodzajem inwestycji – są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Co ciekawe, najczęściej wykorzystywaną technologią OZE w polskich mikroinstalacjach (instalacjach prosumenckich) jest właśnie fotowoltaika. Mikroinstalacje OZE generowały w 2018 roku łączną moc równą 353 MW (mikroinstalacje fotowoltaiczne miały w tym udział 350 MW.

Zalety farm fotowoltaicznych

 • wzrost cen energii elektrycznej zwiększa atrakcyjność fotowoltaiki,
 • ochrona przed długoterminowym wzrostem cen energii elektrycznej,
 • pozytywne wyniki gospodarcze dla regionu,
 • energia słoneczna jako niewyczerpane źródło energii,
 • energia elektryczna jest wytwarzana również wtedy, gdy pogoda jest pochmurna (ale znacznie mniej niż w słoneczne dni),
 • surowiec czysty i odnawialny; zrównoważona i przyjazna technologia dla środowiska naturalnego,
 • łatwa instalacja systemów fotowoltaicznych,
 • możliwość użycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne,
 • podnosi wartość inwestycji,
 • zyski z tytułu sprzedaży energii do sieci,
 • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • częściowa niezależność od dostawcy energii,
 • nowe miejsca pracy/popyt na siłę roboczą (rzemieślnicy, inżynierowie, pracownicy handlowi, prawnicy),
 • gminy (gmina/powiat) korzystają finansowo,
 • brak zależności od paliw kopalnych,
 • stosowanie taryfy gwarantowanej.

Sprawdź: Fotowoltaika -rozwój technologii i kształtowanie się rynku

System fotowoltaiczny dla 3-osobowego gospodarstwa domowego kompensuje 45,36t CO2 w ciągu 20 lat. Co odpowiada:

Wady elektrowni PV

 • moduły ulegają degradacji (tracą część swojej mocy w czasie),
 • wysokie koszty inwestycji,
 • koszty produkcji i eksploatacji są nieekonomiczne,
 • produkcja i recykling ogniw fotowoltaicznych są szkodliwe dla środowiska,
 • niestabilne źródło zasilania (ilość energii wyprodukowanej jest zależna od pory dnia i pogody),
 • instalacja wymaga przygotowania odpowiedniej powierzchni,
 • w przypadku PV na otwartych przestrzeniach –  niewielki wpływ na faunę i florę.

Zobacz też: Czy słońce rozgrzeje polską gospodarkę?

Obecna sytuacja

Ogromna presja na dalszy rozwój fotowoltaiki wywierana jest przede wszystkim przez UE, która domaga się większej ilości zainstalowanych źródeł energii odnawialnej. Do 30 czerwca 2021 roku mają się odbywać aukcje w ramach unijnego programu finansowania z 2017 roku, w których wybierani są operatorzy elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Pierwsze aukcje odbyły się pod koniec roku 2016 i w połowie 2017 roku. Do połowy maja 2018 roku, w Polsce zainstalowano około 40 systemów fotowoltaicznych spośród 352 złożonych ofert.

Niemniej, problemy prawne i polityczne stoją na przeszkodzie rozwojowi PV w Polsce. W związku z tym problemem, który dotyczy rozwoju rynku fotowoltaiki, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Rozwój fotowoltaiki wymaga podjęcia istotnych zmian w zakresie polityki energetycznej kraju, takich jak:

 • planowania strategicznego w polityce energetycznej (uwzględnienie możliwego do osiągnięcia potencjału energii słonecznej),
 • wprowadzenia i przyjęcia ustawy o energii odnawialnej z wynagrodzeniem za energię elektryczną pochodzącą z fotowoltaiki (podobnie jak w Niemczech),
 • usunięcia barier administracyjnych,
 • obserwacji, planowania i zabezpieczenia niezbędnej rozbudowy sieci energetycznej,
 • możliwości inwestycji w systemy fotowoltaiczne przy wsparciu programów/funduszy unijnych i programu NFOŚiGW,
 • wsparcia programów badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii fotowoltaicznych.

Polecamy: W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.