zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Przyszłość elektromobilności – optymalna integracja OZE poprzez zastosowanie urządzeń ICT w pojazdach elektrycznych, projekt “Harz.EE-mobility”

Strona główna > Wszystkie publikacje > Elektromobilność > Przyszłość elektromobilności – optymalna integracja OZE poprzez zastosowanie urządzeń ICT w pojazdach elektrycznych, projekt “Harz.EE-mobility”

Rosnąca produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jednak zmienność takich źródeł jest przyczyną wielu wyzwań związanych z integracją sieci i odpowiednim wykorzystaniem produkowanej energii.

W celu analizy tych problemów, niemieckie Federalne Ministerstwo Ochorny Środowiska (BMU) w sierpniu 2009 sfinansowało projekt „Harz.EE-mobility”. Projekt był jednym z siedmiu regionów modelowych dla E-mobilności w Niemczech. Jego celem była maksymalizacja wykorzystania energii ze źródeł przyjaznych środowisku i stabilizacja sieci elektroenergetycznej wykorzystując pojazdy elektryczne.

Głównym przedmiotem projektu był rozwój i testowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wspierających efektywną integrację samochodów w tradycyjnym systemie elektroenergetycznym. Obok infrastruktury elektrycznej i ICT skoncentrowano się na logistycznej części trzypoziomowej architektury e-mobilności, określając optymalne lokalizacje dla publicznych i częściowo publicznych stacji ładowania. Odpowiednie rozmieszczenie stacji gwarantuje 100% mobilność mimo ograniczonego zasięgu pojazdu. Wszystkie trzy rozważone poziomy zostały połączone, prowadząc do powstania pierwszego centrum sterowania elektromobilnością. Zebrane i przetworzone przez centrum informacje przekazywane są z powrotem klientom, przez system informowania kierowcy.

W projekcie brało udział 17 partnerów z sektora energetycznego, przemysłowego i badawczego, budżet projektu wyniósł 16 milionów euro.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno