zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii UE do roku 2030 [WEBINARIUM]

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Ramy polityki w zakresie klimatu i energii UE do roku 2030 [WEBINARIUM]

Unia Europejska uzgodniła nowe ramy działania na rzecz klimatu i energii na 2030 r., które obejmują ogólnounijne cele i cele polityczne na okres od 2020 do 2030 r.  Cele te mają pomóc UE w osiągnięciu bardziej konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego oraz  dojściu do długoterminowego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., określonego w planie działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Ramy te stworzono w celu przekazania rynkowi wyraźnego zobowiązania ze strony UE, aby zachęcać sektor prywatny do inwestowania w nowe sieci i technologie niskoemisyjne. Same cele opierają się na dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Komisję Europejską, w której zmierzono, w jaki sposób efektywnie pod względem kosztów osiągnąć dekarbonizację do 2050 r.

Kluczowymi celami są:

  • 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.);
  • co najmniej 27% energii ze źródeł odnawialnych w UE pod względem zużycia końcowego;
  • oraz co najmniej 27 % oszczędności energii w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem postępowania.

Webinarium to obejmie w sposób holistyczny wszystkie aspekty ram energetycznych i klimatycznych, w tym: trzy kluczowe cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ekspansji odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej; nowy planowany system zarządzania oraz kwestie dotyczące konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii w UE.

Niezbędne inwestycje

Jak czytamy na stronach Komisji Europejskiej prognozuje się, że dodatkowe inwestycje w skali roku i w całej UE sięgałyby 38 mld euro w latach 2011–2030. Koszty te w znacznym stopniu zostaną zrekompensowane oszczędnościami paliwa. Ponad połowa inwestycji potrzebna jest w sektorze mieszkalnictwa i sektorze usług. Kraje o niższym dochodzie muszą podjąć stosunkowo większe wysiłki, ponieważ ich PKB jest niższe.

Koszty systemu energetycznego

Koszty te nie różnią się znacząco od kosztów modernizacji starzejącego się systemu energetycznego, które i tak trzeba by było ponieść.Przewiduje się, że całkowite koszty systemu energetycznego w 2030 r. wzrosną o kwotę stanowiącą równowartość 0,15 proc. unijnego PKB, jeżeli cele zostaną zrealizowane w sposób racjonalny pod względem kosztów.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno