zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

RAPORT: Automatyzacja budynków – oszczędność energii i emisji CO2

Strona główna > Wszystkie publikacje > Automatyka budynków > RAPORT: Automatyzacja budynków – oszczędność energii i emisji CO2

W jaki sposób technologie automatyzacji budynków (BAT) i systemy zarządzania energią w budynkach (BEMS) mogą zmniejszyć zużycie energii i emisję CO2 w budynkach mieszkalnych i budynkach sektora usług? Raport prezentuje potencjał ogromnych oszczędności energii, które możemy uzyskać jeśli zastosujemy wymienione instalacje i technologie. W optymalnym scenariuszu szacuje się, że do 2028 r. oszczędności mogą osiągnąć nawet 22% całkowitego zużycia energii w budynkach.

W najbardziej optymistycznym scenariuszu szacuje się, że do 2028 r. oszczędności wyniosą 22 % całkowitego zużycia energii w budynkach, a następnie utrzymają ten poziom. Bardziej realistyczne założenia wskazują na 13 % oszczędności zużycia energii do 2035 r. przy zastosowaniu wskazanych systemów w budynkach.

W badaniu szacuje się, że roczne rekordowe oszczędności dla budynków usługowych wyniosą od 40,3 do 49,7 Mtoe, co stanowi od 16,5 do 20,3 % całkowitego zużycia energii w budynkach sektora usług w UE. W przypadku budynków mieszkalnych roczne oszczędności energii osiągają wartość szczytową na poziomie 49,0 do 98,1 Mtoe lub 11,3 do 23,4% europejskiego zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

Istnieje wiele wariantów, które można by zastosować w celu wsparcia realizacji celów, ale w sprawozdaniu określono szereg środków uzupełniających i zaproponowano następujące działania, które podsumowano poniżej:

– Promowanie wysokiej jakości materiałów oddawanych do eksploatacji
– Promowanie rozwoju zaawansowanych technik analizy danych i dróg dostępu do rynku
– Budowanie potencjału wśród dostawców usług i inżynierów w zakresie kontroli energii w budynkach
– Wzmocnienie interoperacyjności i normalizacji
– Podnoszenie świadomości na rynku i edukacji w całym łańcuchu dostaw
– Opracowanie ukierunkowanych mechanizmów zachęt finansowych mających na celu stymulowanie podaży i popytu na wysokiej jakości produkty i usługi BAT/BEMS/HEMS na tak szybką skalę, jaką można racjonalnie utrzymać bez ryzyka zatrucia rynku poprzez świadczenie usług bez zastrzeżeń.
– Wykorzystanie i dostosowanie istniejących dźwigni politycznych, przede wszystkim w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: Automatyka budynków i oszczędności energii

Automatyka budynków – zastosowanie i korzyści

Budynki są odpowiedzialne za około 40 proc. finalnego zużycia energii. Inwestowanie w działania na rzecz efektywności energetycznej w budynkach może przyczynić się do oszczędności energii. Dodatkowo zastosowanie odpowiednich systemów automatyki, uwzględniając efektywne energetycznie urządzenia i technologie wraz z użyciem energii ze źródeł odnawialnych, jest efektywnym sposobem oszczędzania i optymalnego wykorzystania energii.

Poniższe czynniki mają istotny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku:

  • temperatura na zewnątrz budynku,
  • pokrycie budynku,
  • technologia budowlana i energetyczna,
  • obsługa i konserwacja budynku,
  • wykorzystanie obiektów i zachowania użytkowników,
  • jakość wnętrza pomieszczeń.

Wprowadzenie Dyrektywy EPBD (Dyrektywa Budowlana Wydajności Energetycznej) w Unii Europejskiej, jest kluczowym elementem w poprawie efektywności energetycznej budynków. Seria norm europejskich została wydana na podstawie tej dyrektywy i odnosi się do projektowania, instalacji i kontroli ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia. Ponadto dyrektywa PWE (Dyrektywa dla Produktów Wykorzystujących Energię) określa kryteria ekologiczne (zużycie energii, emisji, recykling) dla obiektów wykorzystujących energię.

Ze względu na specyfikę wymagań, wysoką złożoność funkcjonalną oraz stosunkowo duży pobór energii, budynki inteligentne stanowią wyzwanie pod względem wymagań projektowo-wykonawczych, norm, warunków pracy oraz eksploatacji. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych technologii przekłada się na większą wydajność i komfort w budynkach i obiektach publicznych, a jednocześnie wnosi znaczący wkład w redukcję szkodliwych dla środowiska emisji. Przy odpowiednim użyciu rozwiązań automatyki możliwe jest monitorowanie, kierowanie, regulacja i optymalizacja funkcjonalności budynków.

Poniższy materiał wideo przedstawia przykład integracji auta elektrycznego w infrastrukturze elektrycznej budynku jako aktywnego komponentu sieci. Sterowanie i automatyka budynku jest realizowana przez dedykowane urządzenie koordynujące funkcjonowanie urządzeń elektrycznych w budynku oraz proces ładowania i oddawania energii do sieci z auta elektrycznego. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.